เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าสัก ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ และพร้อมใจกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
2,668
เดือนที่แล้ว
3,276
ปีนี้
9,192
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
38,531
ไอพี ของคุณ
52.206.226.77กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ดอยขะม้อ
งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ณ โรงเรียนวัดห้วยม
สำนักทะเบียน บริการจัดบัตรประจำตัวประชาชน สนับสนุนการเลือกตั้ง สส. ในวันเสาร์-อาทิตย์
ห้าม ขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยง สุราทุกชนิด ในวันออกเสียงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า สส. และวันออก
เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กและแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-ปริโภคในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม 
ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์เสียงไร้สาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมระบบ จำนวน ๑ ชุด ครอบคลุม ๑๘  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที ๓ บ้านป่าตึงาม สายเลียบลำเหมืองบน 
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงไร้สาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมระบบ จำนวน ๑ ชุด  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์(โดม)คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือ 
ประกวดราคาชื้อจัดชื้อถุงพลาสติกสีดำ (ถุงขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
ผู้ชนะการเสนอราคาและการตรวจรับงานจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม(e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ ๖  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชือกกู้ชีพกู้ภัย (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ ม้วน สำหรับใช้ในการปฏิบัติ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าตับเพลิงชนิดหัวเหล็ก จำนวน ๑๐ คู่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจร (สีส้ม) จำนวน ๒๐ อัน สำหรับใช้ในการบริการด้านการจารจรในพื้นที่ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สายน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบสีแดง พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTY ในพื้นที่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ท่ี่ ๘  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร 
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคหมู่บ้าน หมู่ที่๑ บ้านสันคะ 
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่๖ 
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้านหมู่ที่๑๐ บ้านหนองหลุม 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) หมู่ที่ ๓ ป้านป่าตึงงาม 
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๘ 
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงไร้สาย เพื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมระบบ จำนวน ๑ ชุด ครอบคลุม ๑ 
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๑ 
กู่ม้าโก้ง
พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน
รอยพระพุทธบาทดอยไซ


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย   สำนักงบประมาณ   ict   จังหวัดลำพูน   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   ราชกิจจานุเบกษา   ราชบัณฑิตยสถาน   สตง   จัดหางานลำพูน