สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ29 เม.ย. 2565
2ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น29 เม.ย. 2565
3ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)29 เม.ย. 2565
4แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัย29 เม.ย. 2565
5หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต ว8 ลว 6 ก.พ. 2560 เรื่อง แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น29 เม.ย. 2565
6หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท .ก.อบต.ว41 ลว 9 มิ.ย. 2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนฯ ( การดำเนินการทางวินัย )29 เม.ย. 2565
7คัมภีร์นักวิจัยมืออาชีพ ณ วันที่ 5 พ.ค. 255929 เม.ย. 2565
8แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการให้ออกข้าราชการ พ.ศ.255829 เม.ย. 2565
9ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ สอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 255829 เม.ย. 2565
10ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกข้าราชการ พ.ศ.255829 เม.ย. 2565
11ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ 255829 เม.ย. 2565
12แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.255829 เม.ย. 2565
13ประกาศประกาศคณะการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 255829 เม.ย. 2565
14ประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.255829 เม.ย. 2565
15ประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 29 เม.ย. 2565

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
366
เดือนนี้
2,714
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
83,487
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
331,287
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 99 366 2,714 10,188 83,487 60,130 331,287 44.220.249.141