สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. สภาเทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันตำรวจเอก ยงยุทธ ดาวรี ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก เขต 1 และเขต 2 ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลป่าสัก โดยมี พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก (ดอกสัก 2) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

28 กันยายน 2566

วันพระราชทานธงชาติไทย,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1 

 

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php 

 

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

28 กันยายน 2566

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2566 และร่วมสนับสนุนการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 ส่งผลให้จังหวัดลำพูนได้รับ “รางวัลชนะเลิศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ” เป็นแชมป์สมัยที่ 5 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศฯ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 กันยายน 2566

โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัย,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนสุขภาพแรงงานนอกระบบอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน โดย ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี
 
วิทยากรบรรยายพิเศษ นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สสส.) ได้บรรยายหัวข้อ “แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการขับเคลื่อนงานอาชีวอนามัย หนุนเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ”
 
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนสุขภาพแรงงานนอกระบบ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1
 
???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php
 
???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
26 กันยายน 2566

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะพานดำ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ทาสัก รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก และพนักงานเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองช่าง ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต 6 และ ประชาชนในพื้นที่บ้านสันคะยอม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะพานดำ หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

24 กันยายน 2566

Kick Off!! เปิดแล้ว ศูนย์ฝึกสอนชมรมฟุตบอลดอกสัก อะคาเดมี่,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

Kick Off !! แล้ว กับโครงการดี ๆ สานฝัน ปั้นดาว เยาวชนป่าสักอะคาเดมี่

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฟุตบอลดอกสักอะคาเดมี่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), ศูนย์พัฒนาเยาวชนสโมสรการท่าเรือ เอฟซี และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้แก่ยุวชนและเยาวชนในตำบลป่าสัก ตามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาทักษะฟุตบอล (MOU) เพื่อส่งเสริมและส่งต่อโรงเรียนในเครือข่ายสโมสรการท่าเรือเอฟซี ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพุ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ ยุวชนและเยาวชนผู้สนใจการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐาน สามารถสมัครเข้าชมรมฟุตบอลดอกสัก อะคาเดมี่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก หมายเลขโทรศัพท์ 0 5353 7478 ต่อ 32 ในวันและเวลาราชการ หรือ โค้ชต่าย 06 3114 9238, โค้ชหน่อย 09 4004 8197 และโค้ชแบงค์ 08 1805 2387

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

24 กันยายน 2566

บันทึกข้อตกลงการพัฒนาทักษะฟุตบอล (MOU),เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฟุตบอลดอกสักอะคาเดมี่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), ศูนย์พัฒนาเยาวชนสโมสรการท่าเรือ เอฟซี และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาทักษะฟุตบอล (MOU) เพื่อส่งเสริมและส่งต่อโรงเรียนในเครือข่ายสโมสรการท่าเรือเอฟซี ณ ห้องประชุมดอกสัก 2 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

23 กันยายน 2566

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันตำรวจเอก ยงยุทธ ดาวรี ประธานสภา เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก เขต 1 และเขต 2 ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณา ตามอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลป่าสัก โดยมี พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก (ดอกสัก 2) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

22 กันยายน 2566

โครงการสร้างเสริมความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บ้านน้ำพุ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก

วิทยากรบรรยายโดย คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้รับเกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 กันยายน 2566

รถกระเช้า ตรวจสอบเหตุน้ำท่วมขัง,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้กองช่าง ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

1. รถกระเช้า ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่บ้านใหม่จตุจักร หมู่ที่ 18

2. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านหลุก หมู่ที่ 4 (หมู่บ้านสิริทรัพย์)

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 กันยายน 2566

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น (ระดับภาคเหนือตอนบน),เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น (ระดับภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2567 จัดโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันคะยอม ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 กันยายน 2566

จับงู,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งเหตุสัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จึงรายงานผู้บังคับบัญชา โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกจับสัตว์เลื้อยคลาน จึงได้ทำการจับและนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย


หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1


???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php


???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยภาคเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง “การประเมินภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 – 5 ปี” และ “ด้านอาหารและโภชนาการของเด็กอายุ 0 – 5 ปี” ส่วนภาคบ่ายเป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง “การส่งเสริมอาหารตามหลักโภชนาการ” วิทยากรบรรยาย โดย บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองหลุม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 กันยายน 2566

งูเข้าบ้านเรือนประชาชน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งเหตุสัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้านลำพูนวิลเลจ หมู่ที่ 18 ตำบลป่า สัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จึงรายงานผู้บังคับบัญชา โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกจับสัตว์เลื้อยคลาน จึงได้ทำการจับและนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 กันยายน 2566

โครงการแข่งขันกีฬาสานฝันสามัคคีหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสานฝันสามัคคีหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย กองการศึกษา เพื่อให้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก สนใจการเล่นกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลางแจ้ง สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีพัฒนาการสมวัย โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต 6, คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก, ผู้นำท้องที่, กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าสัก, ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก และชมรมฟุตบอลดอกสัก อะคาเดมี่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

15 กันยายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 185  (2775 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
120
เมื่อวานนี้
255
เดือนนี้
7,585
เดือนที่แล้ว
8,889
ปีนี้
56,391
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
304,191
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 120 255 7,585 8,889 56,391 60,130 304,191 3.214.184.223