สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางกรรณิการ์ ลาพิงค์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นายชัชวาล สิงห์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


  
นางรวีวรรณ อิ้มทับ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


  
นางฉวีวรรณ นิยมสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวชญาภา ปัญญาวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นางพฤทธ์ นาขาม
คนงาน


นายณัฐนนท์ งามเมืองตึง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายณัฏฐวุฒิ พร้อมเพียงบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นางสาวสกุลรัตน์ วันมาละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
255
เดือนนี้
7,585
เดือนที่แล้ว
8,889
ปีนี้
56,391
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
304,191
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 126 255 7,585 8,889 56,391 60,130 304,191 3.214.184.223