สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

1
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าสัก ร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดของเสีย ขยะ และมลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน ตามหลัก 3Rs,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าสัก ร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดของเสีย ขยะ และมลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน ตามหลัก 3Rs หากเราทุกคน สามารถทำได้ครบทั้ง 3Rs ก็จะสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ในทุก ๆ วัน ลดการสร้างมลพิษเเก่โลก และยังนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และนอกจากช่วยลดปริมาณขยะลงได้แล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วย
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

04 ธันวาคม 2566

สมัครใจเข้ารับการบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด “เปลี่ยนผู้เสพ เป็น ผู้ป่วย”,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
30 พฤศจิกายน 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก ขอประชาสัมพันธ์ “ทุกคนปลอดภัย เมื่อใช้ทางข้าม”,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
23 พฤศจิกายน 2566

ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก ขอประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

22 พฤศจิกายน 2566

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง รำลึกประวัติศาสตร์สะพานดำ ภายใต้โครงการประเพณียี่เป็ง ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสะพานดำ หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยผู้สนใจจะสมัคร สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5353 7478 ต่อ 31 – 32
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 ตุลาคม 2566

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดโคมลอย,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดโคมลอย ในงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง รำลึกประวัติศาสตร์สะพานดำ ภายใต้โครงการประเพณียี่เป็ง ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสะพานดำ หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยผู้สนใจจะสมัคร สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5353 7478 ต่อ 31 – 32
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 ตุลาคม 2566

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงเล็ก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงเล็ก ในงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง รำลึกประวัติศาสตร์สะพานดำ ภายใต้โครงการประเพณียี่เป็ง ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสะพานดำ หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยผู้สนใจจะสมัคร สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5353 7478 ต่อ 31 – 32
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 ตุลาคม 2566

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดการแข่งขันประกวดประดิษฐ์โคมไฟพื้นบ้าน (โคมแขวนยี่เป็ง),เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดการแข่งขันประกวดประดิษฐ์โคมไฟพื้นบ้าน (โคมแขวนยี่เป็ง) ในงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง รำลึกประวัติศาสตร์สะพานดำ ภายใต้โครงการประเพณียี่เป็ง ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสะพานดำ หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยผู้สนใจจะสมัคร สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5353 7478 ต่อ 31 – 32
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 ตุลาคม 2566

ระเบียบและหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดแข่งขันบอกไฟลูกหนู,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ระเบียบและหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดแข่งขันบอกไฟลูกหนู ในงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง รำลึกประวัติศาสตร์สะพานดำ ภายใต้โครงการประเพณียี่เป็ง ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสะพานดำ หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยผู้สนใจจะสมัคร สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5353 7478 ต่อ 31 – 32
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 ตุลาคม 2566

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 123/2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
27 กันยายน 2566

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุสมัครร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย รุ่นที่ 9/2567,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสักตามทะเบียนบ้าน และมีอายุตั้งแต่ 55 ปี เป็นต้นไป หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย รุ่นที่ 9/2567 สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (รับสมัครจำนวนจำกัด ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 1 ปี จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร) ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5353 7478 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

23 สิงหาคม 2566

ประกาศการรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชน เกี่ยวกับการขอจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น และขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลป่าสัก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
ด้วยเทศบาลตำบลป่าสัก จะดำเนินการขอจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น และขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณของตนเอง โดยมีขอบข่ายการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าสัก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ในด้านงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน และการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน รวมทั้งการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว สะดวกมากขึ้น รวมถึงประหยัดเวลา และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งเทศบาลตำบลป่าสัก ยังมีความพร้อมทั้งในด้านงบประมาณ อาคาร สถานที่ รวมถึงบุคลากรในการปฏิบัติงานตามประกาศหลักเกณฑ์ที่สำนักทะเบียนกลางกำหนด
 
เทศบาลตำบลป่าสัก จึงขอประกาศการรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชน เกี่ยวกับการขอจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น และขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยประชาชนสามารถให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566 โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5353 7478 ต่อ 75
 
คลิกลิงก์เพื่อแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบ Google Form ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/FL9MCUcm7mCVMqYi9
 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
11 สิงหาคม 2566

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ รถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลป่าสักเกิดชำรุด,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ รถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลป่าสักเกิดชำรุด (คันสีเขียว เส้นบ้านหนองซิว หมู่ที่ 13, บ้านหนองท่า หมู่ที่ 11, บ้านกอเปา หมู่ที่ 9 และบ้านใหม่ร่องแกลบ หมู่ที่ 17) ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมบำรุง ส่งผลให้ ณ เวลานี้การจัดเก็บขยะในพื้นที่ดังกล่าวล่าช้า หากการซ่อมบำรุงรถขยะเสร็จเรียบร้อย เทศบาลตำบลป่าสัก จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บขยะตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0 5353 7478 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

09 สิงหาคม 2566

“ยุงลาย” พาหะนำโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
09 สิงหาคม 2566

ฤดูฝนนี้ เตรียมวิธีรับมือ อุทกภัยหรือน้ำท่วม ไว้แล้วหรือยัง ?,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ฤดูฝนนี้ เตรียมวิธีรับมือ อุทกภัยหรือน้ำท่วม ไว้แล้วหรือยัง ?

ส.ปชส.ลำพูน แนะ ‼ 9 วิธีรับมือ หากต้องเผชิญเหตุน้ำท่วม มีอะไรบ้างมาดูกัน ????

 

#PRLAMPHUN

#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

09 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 24  (354 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
366
เดือนนี้
2,714
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
83,487
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
331,287
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 101 366 2,714 10,188 83,487 60,130 331,287 44.220.249.141