ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
677
เดือนที่แล้ว
698
ปีนี้
3,452
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,452
ไอพี ของคุณ
54.198.246.116


วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ส่งมอบทรายจำนวน ๓ ลำ พร้อมด้วยกระสอบบรรจุทราย จำนวน ๖๐๐ ใบ ให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว เพื่อซ่อมแซมผนังฝายท่าครูบาฯเป็นการชั่วคราว โดยได้รับความอนุเคราะห์รถแบคโฮจาก บริษัท เลิศชายเจริญกิจ ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม เพื่อใช้ในการปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณดังกล่าว
(ข่าวโดย: งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

09 พฤศจิกายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยจิตอาสาตำบลป่าสัก ได้ร่วมใจกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
09 พฤศจิกายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ออกพื้นที่ดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแปลงสาธิตการผลิตข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืน ณ บ้านทรายทอง หมู่ ๑๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

09 พฤศจิกายน 2560

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลป่าสัก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
06 พฤศจิกายน 2560

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจรรมตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี สจ.สรเดช พยัคฆศักดิ์ กล่าวเปิดโครงการในคืนที่สองของการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว โดยภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาบนเวที ณ บริเวณท่าน้ำสาร (สะพานดำ) หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
03 พฤศจิกายน 2560

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก ได้จัดการแข่งขันมวยทะเล ประเพณียี่เป็งตำบลป่าสัก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริเวณท่าน้ำสาร (สะพานดำ) หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
03 พฤศจิกายน 2560

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประกวดแข่งขันโคมลอย (ว่าวควัน) ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณท่าน้ำสาร (สะพานดำ) หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
03 พฤศจิกายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้มีพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยภายในงานมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ณ บริเวณท่าน้ำสาร (สะพานดำ) หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
02 พฤศจิกายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประกวดซุ้มประตูป่าของวัดทั้ง ๑๖ แห่งในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยแต่ละวัดได้นำวัสดุธรรมชาติมาประดับตกแต่งซุ้มประตูป่าอย่างสวยงาม และสอดคล้องกับประเพณีท้องถิ่น 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
02 พฤศจิกายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประกวดกระทงเล็ก ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี คณะกรรมการจาก เทศบาลเมืองลำพูน และเทศบาลตำบลเวียงยอง เป็นผู้ตัดสินการประกวดดังกล่าว ณ วัดสันคะยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
02 พฤศจิกายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน และพสกนิกรตำบลป่าสัก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
26 ตุลาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ตำบลป่าสัก ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ให้บริการประชาชนตามความถนัดของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติ ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
26 ตุลาคม 2560

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day ทำความดี ด้วยหัวใจ" ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง เพื่อเตรียมอำนวยสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดลำพูน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
25 ตุลาคม 2560

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์ตำบลป่าสัก ได้ร่วมรณรงค์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกำหนดการ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง และการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ณ ตลาดลำพูนจตุจักร ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
25 ตุลาคม 2560

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ น. จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์ตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน บอกด้วยใจ ไปด้วยรัก" โดยมี นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจจิตอาสาในการร่วมปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง ร่วมเดินรณรงค์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
25 ตุลาคม 2560

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1