ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,390
เดือนที่แล้ว
3,284
ปีนี้
2,390
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
133,537
ไอพี ของคุณ
3.239.233.139


ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นายสราวุธ เหล็กตั๋ว,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นายสราวุธ เหล็กตั๋ว ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (อสม.ตำบลป่าสัก) ณ บ้านเลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 มกราคม 2564

โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นให้กับชุมชน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยงานป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมเป็นวิทยากร ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นให้กับชุมชน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน (กอ.รมน.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 มกราคม 2564

ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทการแย่งเลี้ยงดูบุตร และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๒๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย บ้านพักเด็กจังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน, สถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑

ได้ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทการแย่งเลี้ยงดูบุตร และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักสังคมสงเคราะห์ ณ บ้านสันคะยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 มกราคม 2564

ลงพื้นที่สำรวจ ซ่อมแซมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ ต.ป่าสัก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม และกองช่าง ได้ลงพื้นที่สำรวจประมาณการช่าง ซ่อมแซมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อสำรวจข้อมูลการจัดทำแบบแปลนและค่าใช้จ่ายให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวงเงินหลังละไม่เกิน ๒๒,๕๐๐ บาท ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ และบ้านใหม่ร่องแกลบ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

19 มกราคม 2564

ผวจ. ลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว หมู่ที่ ๑๖ ต.ป่าสัก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลป่าสัก ร่วมให้การต้อนรับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน และคณะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ ให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงบ้านทรายทอง และมอบนม ขนม และชุดเครื่องเขียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 มกราคม 2564

จัดตั้งจุดตรวจ - จุดสกัด ประชาชนผู้เดินทางในพื้นที่ตำบลป่าสัก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าสัก ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน นำโดย นายชนพัฒน์ ธิติเวศน์สกุล ปลัดอำเภอเมืองลำพูน

ได้เข้าร่วมการจัดตั้งจุดตรวจ - จุดสกัด ประชาชนผู้เดินทางในพื้นที่ตำบลป่าสัก เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ณ ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยตำบลป่าสัก หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนสาย ๑๑๖ เลี่ยงเมือง - ป่าซาง)

18 มกราคม 2564

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 มกราคม 2564

เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านฯ ม. ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่ร่องแกลบ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

15 มกราคม 2564

เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านฯ ม. ๑๖ บ้านทรายทอง,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 มกราคม 2564

เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านฯ ม. ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 มกราคม 2564

เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านฯ ม. ๑๑ บ้านหนองท่า,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 มกราคม 2564

ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านฯ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุม ประชาคม ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก

เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ แผนงาน โครงการ เพื่อเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลป่าสัก
ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

07 มกราคม 2564

กองสวัสดิการสังคม ประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก

เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

07 มกราคม 2564

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านฯ และกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าสัก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุม ประชาคม ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าสัก

เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ แผนงาน โครงการ เพื่อเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลป่าสัก
ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

07 มกราคม 2564

กิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด-19 รับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔”,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกาดลำพูนจตุจักร

ได้จัดกิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด-19 รับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔” โดยได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม และดูแล ทำความสะอาดตลาด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

30 ธันวาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 53  (790 รายการ)