ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
2,607
ปีนี้
28,754
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
111,177
ไอพี ของคุณ
3.226.97.214


วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สภาเทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

13 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ในการลงพื้นที่ติดตาม สอดส่อง โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) และขอรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

09 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นายเดชา เทพจักร์ บิดาของ นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ณ บ้านเลขที่ ๙๗/๑ บ้านอัมพาราม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

03 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาตามโครงการหล่อเทียนถวายวัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนและประชาชนตำบลป่าสัก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน ๑๑ วัด ในพื้นที่ตำบลป่าสัก
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

03 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้ให้การต้อนรับ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ ในการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก พื้นที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ณ ชุมชนบ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๗ และการมีส่วนร่วมของตลาดในพื้นที่ตำบลป่าสัก ณ กาดลำพูนจตุจักร (ตลาด NO FOAM) หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

02 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นายเอรวัตร ลังกาพินธุ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ในโอกาสโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และนางบุศรา มูลรังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ในโอกาสโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

01 กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดยนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้รับมอบเกียรติบัตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อรับรองว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก สังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็น "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต" ซึ่งจะเป็นศูนย์ต้นแบบในการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยและการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆต่อไป จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

29 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดพิธีทำบุญศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนย์ชุมชน การเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทร ลำพูน (ป่าสัก) เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมล้านนา ณ อาคารศูนย์ชุมชน การเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทร ลำพูน หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลป่าสัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

23 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงให้กับประชาชนและเยาวชน เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบตำบลป่าสัก ตามแบบแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน โดยการส่งเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน และที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

17 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง ตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประชุมหารือกำหนดขอบข่ายในการจัดทำแผนฯ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

17 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้รับมอบใบประกาศฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากจังหวัดลำพูน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด สู่ความยั่งยืน" ตามนโยบายของจังหวัดลำพูน โดยเทศบาลตำบลป่าสักได้มีการดำเนินงานการจัดการขยะเปียก, ปลอดโฟมบรรจุอาหาร (No Foam), ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว (No plastic) และงดใช้หลอดพลาสติก ภายในหน่วยงานและขยายไปสู่ภาคประชาชนภายในพื้นที่ตำบลป่าสัก
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Multimedia KEEPER สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 มิถุนายน 2563

วันอังคาร ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) กิจกรรมทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ ณ โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

09 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อต่อยอดโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลป่าสัก เรียนรู้การผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ เป็นต้นแบบที่ดีให้ชุมชนและขยายผลต่อไปในวันข้างหน้า และเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูและลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

08 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 46  (686 รายการ)