ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
233
เดือนนี้
4,934
เดือนที่แล้ว
4,073
ปีนี้
22,174
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
51,513
ไอพี ของคุณ
54.144.75.212


วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการและกิจกรรมการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯและโครงการรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ลดภัยสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ตลอดแนวบริเวณถนนตั้งแต่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม – ทางเข้าหมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 มิถุนายน 2562

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลงานดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ) และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 มิถุนายน 2562

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมตามโครงการสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑) และ (รุ่นที่ ๒) เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามบริบทของชุมชน ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

25 มิถุนายน 2562

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ได้จัดโครงการการพัฒนาครูศูนย์เด็กปฐมวัยด้านการเลี้ยงดู ตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมการอบรมพัฒนาการ/โปรแกรมครู (บัตรคำพัฒนาการ) ณ อาคารประชุมดอกแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

23 มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “ประชารัฐร่วมใจ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค” ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๗ และ โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อฝึกให้เด็กเล็กทุกคนรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกรณีอยู่ใกล้แหล่งน้ำ โดยเน้นหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” โดยมี นายสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม ณ บริเวณสระว่ายน้ำโรงเรียนรพีเลิศวิทยา บ้านหลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 มิถุนายน 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอข้อมูล เพื่อรับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากคณะกรรมการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้เยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 มิถุนายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น เทศบาลตำบลป่าสัก โดยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลต้นธง เข้าศึกษาดูงานด้านการปลูกไผ่บงหวานสายพันธุ์เพชรน้ำผึ้ง ณ จุดสาธิตการผลิตไผ่บงหวานตำบลป่าสัก บ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 มิถุนายน 2562

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมเปิดป้ายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณะในหมู่บ้าน โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 มิถุนายน 2562

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (๕ ส.) และพื้นที่โดยรอบบริเวณอาคารสำนักงาน ณ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 มิถุนายน 2562

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จังหวัดจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 มิถุนายน 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับการประเมินรับรองมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ระดับเกียรติบัตร ตามแผนการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น ขอรับการประเมิน EHA ๗๐๐๐ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

17 มิถุนายน 2562

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ได้จัดโครงการพัฒนาครูเด็กปฐมวัยด้านการเลี้ยงดู ซึ่งฝึกอบรมโปรแกรมการให้ความรู้การอบรมเลี้ยงดูและ การจัดบริการให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย อายุ ๒ – ๕ ปี ตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ โปรแกรมที่ ๔ การอบรมพัฒนาการเด็ก (หัวข้ออิสระ) ณ อาคารประชุมดอกแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่าสัก หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 มิถุนายน 2562

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลป่าสัก เขต ๑ - ๒ และคณะสงฆ์ตำบลป่าสัก ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วย กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลป่าสัก ได้ร่วมเดินขบวนชาติกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัย ในงาน ๑๑ มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 มิถุนายน 2562

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน และบริษัทราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมตามโครงการจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 มิถุนายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 29  (427 รายการ)