เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญพี่น้องประชาชนพาบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เครือสหพัฒน์ ลำพูน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
123
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
1,886
เดือนที่แล้ว
3,248
ปีนี้
5,134
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
34,473
ไอพี ของคุณ
34.228.115.216


วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามนโยบายด้านการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการของหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ออกไปให้บริการประชาชนถึงหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

15 กุมภาพันธ์ 2562

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสานฝันสามัคคีหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย ณ สนามกีฬาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

15 กุมภาพันธ์ 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ – วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดย งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดบู้ทแสดงผลผลิตทางการเกษตรของตำบลป่าสัก ในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๑ ระดับภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ “Thai Herb Love Health : ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ” ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

15 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก ตามโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ เพื่อให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานเทศบาล และเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) อย่างมีระบบ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

13 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาและแผนงาน ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลป่าสัก เพื่อการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

13 กุมภาพันธ์ 2562

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว พร้อมคณะครูและนักเรียนรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

12 กุมภาพันธ์ 2562

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดย งานป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน อ.ป่าซาง อ.แม่ทา อ.บ้านธิ ทหาร ตำรวจ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน และหน่วยงานราชการในจังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ในกิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นน้ำลดฝุ่นละอองเพิ่มความชื้นในอากาศ เพื่อลดปริมาณฝุ่น PM ๒.๕ เพื่อลมหายใจคนลำพูน ณ ถนนสายเลียบทางรถไฟ ตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

12 กุมภาพันธ์ 2562

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้ประชุมหารือกำหนดการลงพื้นที่

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้ประชุมหารือกำหนดการลงพื้นที่ Big Cleaning Day ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๒

ณ วัดหนองปลาขอ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสัก ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สัปปายะด้วยวิธี ๕ ส. ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๒ ณ วัดหนองปลาขอ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสัก ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สัปปายะด้วยวิธี ๕ ส. ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

12 กุมภาพันธ์ 2562

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสามัคคีต้านภัยยาเสพติดตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 กุมภาพันธ์ 2562

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมการประชุมสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

11 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะทำงานการสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสรุปผลข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก ดอกสัก ๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

06 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

06 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ เป็นต้นไป หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM ๒.๕ ตามข้อสั่งการจังหวัดลำพูน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

06 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยงานส่งเสริมการเกษตร ได้จัดการประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยตำบลป่าสัก เพื่อประชุมประจำเดือนภุมภาพันธ์ ภายใต้โครงการแปลงสาธิตการผลิตข้าวปลอดภัยยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

06 กุมภาพันธ์ 2562

วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลป่าสัก ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

04 กุมภาพันธ์ 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 21  (310 รายการ)