จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หากพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ เพื่อทราบ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือแจ้งหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน ๑๙๑ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน ๑๓๖๒ หรือโทร ๐ ๕๓๒๓ ๒๐๑๙ สายด่วนทางหลวง ๑๕๘๖ สายด่วนทางหลวงชนบท ๑๑๔๖

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
161
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
559
เดือนที่แล้ว
4,786
ปีนี้
14,428
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
96,851
ไอพี ของคุณ
35.175.121.230


วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสักโดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก เพื่อพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ และเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสักอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

02 เมษายน 2563

วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ลำพูน)

18 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพัฒนาวัดด้านกายภาพให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ส และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่สังคมที่สุขสงบ โดยมี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดหนองปลาขอ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 มีนาคม 2563

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลป่าสักเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) เพื่อส่งเสริมการบริการในเชิงรุก และส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าสัก โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ลานหน้าวัดสันหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

13 มีนาคม 2563

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ณ วัดสันหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 มีนาคม 2563

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลป่าสักเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) เพื่อส่งเสริมการบริการในเชิงรุก และส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าสัก โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ลานหน้าวัดสันคะยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

06 มีนาคม 2563

วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กิจกรรม "จวนอู้ ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน" ระหว่าง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอเมืองลำพูน, เทศบาลตำบลป่าสัก, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

28 กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นำกลุ่ม อสม. และผู้นำกลุ่มผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านในตำบลป่าสัก เกิดการพัฒนาความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นางนันทพร ฝั้นเครือ นักสื่อสารมวลชน (หัวหน้าฝ่ายข่าว), ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ วรรณวารี ฝ่ายช่างเทคนิค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน และนางสาวรุจิรา เสนานุช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ลำพูน)

27 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลำพูน จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตำบลป่าสักและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลำพูน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ณ บ้านใหม่จตุจักร หมู่ที่ ๑๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกกรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน โรงเรียน พื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยมี นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

24 กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

22 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ณ วัดห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 43  (638 รายการ)