ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
823
เดือนที่แล้ว
1,446
ปีนี้
4,617
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
9,590
ไอพี ของคุณ
54.198.134.104


ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เวทีที่ ๒ สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

30 มีนาคม 2561

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เวทีที่ ๒ สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

29 มีนาคม 2561

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เวทีที่ ๒ สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

 
28 มีนาคม 2561

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้นักเรียน/นักศึกษา เข้ามาทำงานในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ในช่วงปิดเทอม เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 มีนาคม 2561

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เวทีที่ ๒ สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมเครือข่ายป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำแผนและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

22 มีนาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ "การบริหารจัดการขยะมูลฝอย" โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี กล่าวคำถวายราชสดุดี และอ่านสารจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 มีนาคม 2561

วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี พระครูอุภัยปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดแม่สารบ้านหลุก ได้ให้ความรู้ในเรื่องของ "การปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต" และวิทยากรโดย สิบตำรวจเอกนพพร ใจพิมพ์สว่าง นิติกรชำนาญการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, นางสาวอรทัย พิบูลอาลักษณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และนางสาวดรุณี สมบุญโสด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 มีนาคม 2561

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจและสอบถามปัญหาของประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก) 

09 มีนาคม 2561

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ที่ว่าการอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

09 มีนาคม 2561

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจและสอบถามปัญหาของประชาชน
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

08 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการที่ดีด้านการดำเนินงานความปลอดภัยบนท้องถนน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

08 มีนาคม 2561

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจและสอบถามปัญหาของประชาชน
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
07 มีนาคม 2561

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจและสอบถามปัญหาของประชาชน
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

06 มีนาคม 2561

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลป่าสัก ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

06 มีนาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (148 รายการ)