ด้วยเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานผู้ช่วยนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ – ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๗๔๗๘ ต่อ ๗๕ ในวันและเวลาราชการ

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
1,492
เดือนที่แล้ว
4,372
ปีนี้
49,761
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
79,100
ไอพี ของคุณ
35.172.217.40


วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ณ วัดหนองไซ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งานปชส.ทต.ป่าสัก)

11 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดยนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเทศบาลตำบลป่าสัก มีผลการประเมินในระดับ AA จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๖ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

09 ธันวาคม 2562

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการจัดงานรัฐพิธี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นพ่อตัวอย่างประจำหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

06 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

05 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าวัดหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณคลองเหมืองข้างวัดกอม่วง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

05 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นำโดยนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ณ วัดหนองปลาขอ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งานปชส.ทต.ป่าสัก)

04 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับเพิ่มเติม) ของเทศบาลตำบลป่าสัก การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งานปชส.ทต.ป่าสัก)

04 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับเพิ่มเติม) ของเทศบาลตำบลป่าสัก การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งานปชส.ทต.ป่าสัก)

04 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณกาดเมืองใหม่ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

04 ธันวาคม 2562

วันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้แทนชุมชนป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓, ผู้แทนชุมชนสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ และผู้แทนเทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมรวมพลคนลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร และเข้ารับรางวัลชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี ๒” รางวัลระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

04 ธันวาคม 2562

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับเพิ่มเติม) ของเทศบาลตำบลป่าสัก การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งานปชส.ทต.ป่าสัก)

03 ธันวาคม 2562

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้ลงพื้นที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดหนองไซ เพื่อให้การเสนอขอรับพระราชทานฯ มีความถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับสภาพความเป็นจริง ณ วัดหนองไซ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

03 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะสงฆ์ หน่วยอบรมประชาชนตำบลป่าสัก เขต ๑ และ เขต ๒ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับเพิ่มเติม) ของเทศบาลตำบลป่าสัก การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งานปชส.ทต.ป่าสัก)

02 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับเพิ่มเติม) ของเทศบาลตำบลป่าสัก การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งานปชส.ทต.ป่าสัก)

02 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดยนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นางสาววารุณี กันใจศักดิ์ รองประธานกลุ่มสตรีตำบลป่าสัก, ประธานกลุ่มสตรีบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ณ บ้านเลขที่ ๔๒/๕ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และกำหนดฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สุสานบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งานปชส.ทต.ป่าสัก)

02 ธันวาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 39  (577 รายการ)