เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก, กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก และสภาวัฒนธรรมตำบลป่าสัก ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ฯ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
132
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
2,778
เดือนที่แล้ว
4,078
ปีนี้
42,487
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
71,826
ไอพี ของคุณ
3.228.24.192


วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

13 ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

13 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลป่าสัก ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

09 ตุลาคม 2562

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ของเทศบาลตำบลป่าสัก สำหรับเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

01 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลในฐานะผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของจังหวัด และใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อรับประเมินรางวัลเลิศรัฐของจังหวัดลำพูน จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

30 กันยายน 2562

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้ร่วมส่ง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจินดารัตน์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง และวัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

30 กันยายน 2562

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

30 กันยายน 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ และวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการประเพณีตานต้นสลาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี​ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่​สืบไป โดยจัดกิจกรรมการบรรยายถึงคุณค่าความสำคัญของประเพณีตานต้นสลาก พร้อมสาธิตการทำก๋วยสลาก และต้นสลาก​ ณ วัดสันหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

29 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยสำนักปลัดเทศบาล งานส่งเสริมการเกษตร ได้จัดการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารือและพิจารณาการเข้าร่วมสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

27 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ของเทศบาลตำบลป่าสัก สำหรับเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานและเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

27 กันยายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อนสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒และเรื่องอื่นๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 กันยายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลป่าสัก (ถนนสวย สะอาด ปลอดภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งผลการพิจารณา จากคณะกรรมการฯ ปรากฏผล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก, รางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง, หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ, หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม, หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม และหมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง, รางวัลระดับเหรียญเงิน ได้แก่ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง, หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ, หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิว, หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ และหมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร, รางวัลระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ, หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า, หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว และหมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 กันยายน 2562

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ได้ร่วมกิจกรรมที่ ๕ การลงพื้นที่ถอดบทเรียนครูและผู้ดูแลเด็ก ในการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการพัฒนาแบบองค์รวมและการสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ตามแผนงานความร่วมมือฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

25 กันยายน 2562

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน (อผส.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก และประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

25 กันยายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 36  (530 รายการ)