ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
2,180
เดือนที่แล้ว
3,718
ปีนี้
12,422
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
41,761
ไอพี ของคุณ
18.234.111.56


วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ โดยมีการฝึกทักษะช่วยเหลือตนเองเมื่อพลัดตกน้ำ โดยเน้นหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนรพีเลิศวิทยา บ้านหลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 เมษายน 2562

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์ ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดหนองไซ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 เมษายน 2562

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมรดน้ำดำหัวสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก และนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 เมษายน 2562

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก ร่วมรดน้ำดำหัวนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก

19 เมษายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 เมษายน 2562

วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการสืบฮีตโตยฮอยก๋องจัยยะมงคล เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่คู่สังคมไทย, เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น มีจิตสำนึก และได้แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของการตีกลองแต่ละประเภท พร้อมทั้งร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พระครูอดิศัยบุญเขต ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๑ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ณ บริเวณลานหน้าวัดบ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

17 เมษายน 2562

วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (๑๖ เมษา ไหว้สาครูบาเจ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี พิธีทักษิณานุปทาน และพิธีขอสูมาคารวะครูบาเจ้าศรีวิชัย พร้อมทั้งเปลี่ยนผ้าไตรองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย และร่วมสรงน้ำเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๑ - เขต ๒ และคณะสงฆ์ตำบลป่าสัก ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 เมษายน 2562

วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้C เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 เมษายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 เมษายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมเสริมรัก ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุตำบลป่าสัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยภายในงานมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม จำนวน ๑๘ ราย และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 เมษายน 2562

วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทในกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กและแสดงผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งานปชส.ทต.ป่าสัก)

02 เมษายน 2562

วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กและแสดงผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งานปชส.ทต.ป่าสัก)

02 เมษายน 2562

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษาและคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ได้ติดตามตรวจสอบสุ่มตรวจคุณภาพอาหารสถานที่เตรียมปรุงอาหาร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

29 มีนาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวทีประชาคมเพื่อลงนามข้อตกลงเบื้องต้น งานจัดระบบน้ำโครงการฝายมหาโชค ณ ศาลาไม้สัก วัดสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

28 มีนาคม 2562

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อให้กลไกการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนจังหวัดลำพูน เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

27 มีนาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 24  (357 รายการ)