ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
2,186
เดือนที่แล้ว
3,676
ปีนี้
39,863
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
122,286
ไอพี ของคุณ
3.237.186.116


ประชุมหารือแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก (ศพด.,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก

ได้จัดการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ ตามแผนสุขภาพหรือปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อบรรจุในแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก

ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 ตุลาคม 2563

ประชุมหารือแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก (เกษตรกร,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรตำบลป่าสัก

ได้จัดการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ ตามแผนสุขภาพหรือปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อบรรจุในแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก

ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 ตุลาคม 2563

ประชุมหารือแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก (อสม.,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลป่าสัก

ได้จัดการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ ตามแผนสุขภาพหรือปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อบรรจุในแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก

ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 ตุลาคม 2563

ประชุมหารือแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก (กำนั,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าสัก

ได้จัดการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ ตามแผนสุขภาพหรือปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อบรรจุในแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก

ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 ตุลาคม 2563

กิจกรรม “ป่าสักเมืองสะอาด Big cleaning day”,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดกิจกรรม “ป่าสักเมืองสะอาด Big cleaning day” ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่ภายในเทศบาลตำบลป่าสัก

โดยดำเนินการทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงาน และด้านนอกอาคารสำนักงาน เพื่อรักษาความสะอาด พร้อมป้องกัน/ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 ตุลาคม 2563

ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก

ได้ให้การต้อนรับ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ณ วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

08 ตุลาคม 2563

โครงการกีฬาเทศบาลสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาเทศบาลสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ให้ดียิ่งขึ้นโดยผ่านการเล่นกีฬา และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลเหมืองง่า และเทศบาลตำบลป่าสัก ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ทีมชายและทีมหญิง ของเทศบาลตำบลป่าสัก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ณ อาคารประสิทธิ์ยิม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

02 ตุลาคม 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

30 กันยายน 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

29 กันยายน 2563

พิธีมอบปริญญาชีวิตนักเรียนผู้สูงอายุป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย รุ่นที่ ๕/๒๕๖๓,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดพิธีมอบปริญญาชีวิตนักเรียนผู้สูงอายุป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย รุ่นที่ ๕/๒๕๖๓ ภายใต้โครงการดูแลผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบปริญญาชีวิตแก่นักเรียนผู้สูงอายุป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย ณ วัดป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

25 กันยายน 2563

ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและแสดงความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ล,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแสดงความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ลำพูน ๓ – สบเมย ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

24 กันยายน 2563

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดย เทศบาลตำบลป่าสัก ได้รับรางวัลในลำดับที่ ๒ ประเภทเทศบาลตำบล โดยถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

23 กันยายน 2563

รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายพงษ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และทีมงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีนวัตกรรมการจัดการขยะที่โดดเด่น ประกอบด้วย เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลทาสบเส้า และเทศบาลตำบลอุโมงค์

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมเข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
(ข่าวโดย: งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 กันยายน 2563

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ตามโครงการดูแลผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการสร้างสุขภาพและความรู้ทางวินัยจราจร พร้อมรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย ดาบตำรวจภูดิส ยศชัย ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรป่าซาง พร้อมทีมงาน

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน สาขากาดลำพูนจตุจักร ได้มาบริการรับเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสาธิตการใช้แอพพลิเคชั่น MyMo แอพพลิเคชั่นบริการข้อมูลการเงินสำหรับผู้มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

18 กันยายน 2563

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 กันยายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 49  (735 รายการ)