ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
715
เดือนที่แล้ว
1,004
ปีนี้
715
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
5,688
ไอพี ของคุณ
54.91.16.95


วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีการซ่อมแซมถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๖ ตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย: งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 มกราคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลป่าสัก เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเกษตรทั้งภายในและภายชุมชุน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 มกราคม 2561

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมของเจ้าอาวาสในตำบลป่าสัก และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลป่าสัก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นำต่างๆ ในพื้นที่ตำบลป่าสัก เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และรับฟังปัญหาและความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกด้าน เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่แผนพัฒนาตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย: งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

17 มกราคม 2561

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมระดับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลป่าสัก (อสม.) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นำต่างๆ ในพื้นที่ตำบลป่าสัก เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และรับฟังปัญหาและความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกด้าน เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่แผนพัฒนาตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย: งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

17 มกราคม 2561

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสักร่วมกับสำนักงานพัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล จปฐ.และการใช้ระบบโปรแกรมประมวลผลข้อมูล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าสัก ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย: งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 มกราคม 2561

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมระดับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลป่าสัก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นำต่างๆ ในพื้นที่ตำบลป่าสัก เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และรับฟังปัญหาและความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกด้าน เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่แผนพัฒนาตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย: งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 มกราคม 2561

วันวันอังคาร ที่ ๑๖  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา๐๙.๐๐ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งหากผู้บริโภคได้รับสารปนเปื้อนเข้าในร่างกายจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค ซึ่งจะดำเนินงานโดยจะเน้นในกลุ่มตลาด ตลาดสด ร้านอาหาร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพอาหาร สถานที่ผลิต/จำหน่ายอาหารให้แก่ผู้บริโภค ให้มีความปลอดภัยได้มาตราฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

(ข่าวโดย: งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 มกราคม 2561

วันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตามหลักธรรมภิบาล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อการจัดทำ เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ณ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

15 มกราคม 2561

วันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตามหลักธรรมภิบาล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อการจัดทำ เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

15 มกราคม 2561

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก โดยมี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ โดยภายในงานมีการแสดงของเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก มีซุ้มเกมส์ทั่วบริเวณงาน แจกของขวัญของรางวัล พร้อมอาหารเครื่องดื่มสำหรับเด็ก ๆ ฟรีตลอดงาน และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนในตำบลป่าสัก ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในโอกาสนี้ทางเทศบาลตำบลป่าสัก ขอขอบคุณบริษัทห้างร้านต่างๆ และพ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่ให้การสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นอย่างสูง (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

13 มกราคม 2561

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมระดับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลป่าสัก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นำต่างๆ ในพื้นที่ตำบลป่าสัก เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และรับฟังปัญหาและความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกด้าน เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่แผนพัฒนาตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 มกราคม 2561

วันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตามหลักธรรมภิบาล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อการจัดทำ เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ณ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิว อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 มกราคม 2561

วันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตามหลักธรรมภิบาล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อการจัดทำ เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ณ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 มกราคม 2561

วันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลป่าสัก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

09 มกราคม 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ของทางช่อง ๗ สี ในรายการถนนปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนและในชุมชน ณ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย: งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

06 มกราคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (88 รายการ)