เทศบาลตำบลป่าสัก ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าสัก งดเว้นการเผาในช่วงการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
212
เดือนนี้
2,975
เดือนที่แล้ว
2,925
ปีนี้
16,142
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
45,481
ไอพี ของคุณ
54.226.4.91


การแข่งขันกีฬาประชาชนสามัคคีต้านภัยยาเสพติดตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ซึ่งมีการรายงานผลการแข่งขันกีฬาประชาชนสามัคคีต้านภัยยาเสพติดตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลป่าสัก (โรงเรียนวัดน้ำพุ) หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

๑.ฟุตบอลชาย ๗ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๒๐ ปี ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๘๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง

๒.ฟุตบอลชาย ๗ คน รุ่นอายุตั้งแต่ ๒๑ ปี ขึ้นไป ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๘๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำบ่อเหลือง

๓.ตะกร้อชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๘๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๓๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำบ่อเหลือง

 

๔.เปตอง ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๘๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๖๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๓๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

๕.เปตอง หญิง ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๘๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๖๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๓๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านส้นหลวง

๖.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิบาก ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๑๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ


๘.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิ่งผลัดลูกโป่ง ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ

๘.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิ่งผลัดลูกโป่ง ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ

 

๙.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิ่งผลัดลูกโป่ง หญิง ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม

๑๐.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท ตีกอล์ฟผู้นำชุมชน ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๑๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

๑๑.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท ตีกอล์ฟกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๑๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึกงาม

 

๑๒.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท ตีกอล์ฟกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๑๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก

 

 (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ซึ่งมีการรายงานผลการแข่งขันกีฬาประชาชนสามัคคีต้านภัยยาเสพติดตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลป่าสัก (โรงเรียนวัดน้ำพุ) หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

๑.ฟุตบอลชาย ๗ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๒๐ ปี ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๘๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง

๒.ฟุตบอลชาย ๗ คน รุ่นอายุตั้งแต่ ๒๑ ปี ขึ้นไป ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๘๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำบ่อเหลือง

๓.ตะกร้อชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๘๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๓๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำบ่อเหลือง

 

๔.เปตอง ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๘๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๖๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๓๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

๕.เปตอง หญิง ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๘๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๖๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๓๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านส้นหลวง

๖.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิบาก ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๑๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ


๘.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิ่งผลัดลูกโป่ง ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ

๘.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิ่งผลัดลูกโป่ง ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ

 

๙.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิ่งผลัดลูกโป่ง หญิง ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม

๑๐.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท ตีกอล์ฟผู้นำชุมชน ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๑๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

๑๑.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท ตีกอล์ฟกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๑๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึกงาม

 

๑๒.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท ตีกอล์ฟกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๑๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก

 

 (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ซึ่งมีการรายงานผลการแข่งขันกีฬาประชาชนสามัคคีต้านภัยยาเสพติดตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลป่าสัก (โรงเรียนวัดน้ำพุ) หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

๑.ฟุตบอลชาย ๗ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๒๐ ปี ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๘๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง

๒.ฟุตบอลชาย ๗ คน รุ่นอายุตั้งแต่ ๒๑ ปี ขึ้นไป ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๘๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำบ่อเหลือง

๓.ตะกร้อชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๘๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๓๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำบ่อเหลือง

 

๔.เปตอง ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๘๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๖๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๓๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

๕.เปตอง หญิง ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๘๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๖๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๓๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านส้นหลวง

๖.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิบาก ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๑๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ


๘.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิ่งผลัดลูกโป่ง ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ

๘.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิ่งผลัดลูกโป่ง ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ

 

๙.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิ่งผลัดลูกโป่ง หญิง ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม

๑๐.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท ตีกอล์ฟผู้นำชุมชน ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๑๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

๑๑.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท ตีกอล์ฟกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๑๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึกงาม

 

๑๒.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท ตีกอล์ฟกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๑๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก

 

 (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ซึ่งมีการรายงานผลการแข่งขันกีฬาประชาชนสามัคคีต้านภัยยาเสพติดตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลป่าสัก (โรงเรียนวัดน้ำพุ) หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

๑.ฟุตบอลชาย ๗ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๒๐ ปี ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๘๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง

๒.ฟุตบอลชาย ๗ คน รุ่นอายุตั้งแต่ ๒๑ ปี ขึ้นไป ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๘๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำบ่อเหลือง

๓.ตะกร้อชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๘๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๓๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำบ่อเหลือง

 

๔.เปตอง ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๘๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๖๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๓๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ

๕.เปตอง หญิง ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๘๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๖๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จำนวน    ๓๐๐ บาท ได้แก่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านส้นหลวง

๖.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิบาก ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน    ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน    ๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน    ๑๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ


๘.กีฬาพื้นบ้าน ประเภท วิ่งผลัดลูกโป่ง ชาย ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ          &


 
10 มีนาคม 2562