ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
503
เดือนที่แล้ว
1,194
ปีนี้
4,472
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,472
ไอพี ของคุณ
54.91.38.173


โครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์ลำน้ำแม่สารเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัชพืช และผักตบชวา ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงสภาพลำน้ำแม่สารให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล และเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมอนุรักษ์ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน, สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทลำพูน, เทศบาลตำบลเวียงยอง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน, บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด, บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าสัก ณ บริเวณฝายท่าครูบาฯ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

 
17 กรกฎาคม 2560