ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,185
เดือนที่แล้ว
2,142
ปีนี้
13,476
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
18,449
ไอพี ของคุณ
54.166.141.69


โครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์ลำน้ำแม่สารเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัชพืช และผักตบชวา ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงสภาพลำน้ำแม่สารให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล และเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมอนุรักษ์ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน, สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทลำพูน, เทศบาลตำบลเวียงยอง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน, บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด, บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าสัก ณ บริเวณฝายท่าครูบาฯ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

 
17 กรกฎาคม 2560