จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หากพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ เพื่อทราบ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือแจ้งหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน ๑๙๑ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน ๑๓๖๒ หรือโทร ๐ ๕๓๒๓ ๒๐๑๙ สายด่วนทางหลวง ๑๕๘๖ สายด่วนทางหลวงชนบท ๑๑๔๖

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
3,580
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
7,970
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
90,393
ไอพี ของคุณ
3.234.208.66


กิจกรรมขยายผล “การพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยและสร้างการมีส่วนร่วม ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

วันศุกร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมขยายผล “การพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยและสร้างการมีส่วนร่วม ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเครือข่าย” เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กที่ผ่านกระบวนการรับรองเป็นครูแม่ไก่ ตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ดำเนินการขยายผลการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยและสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายในพื้นที่ โดยมี นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ เวียงศิริ ลำพูน รีสอร์ท ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)


 
06 กันยายน 2562