ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
254
เดือนนี้
6,200
เดือนที่แล้ว
6,200
ปีนี้
25,150
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
107,573
ไอพี ของคุณ
34.204.176.125


โครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลป่าสัก (ถนนสวย สะอาด ปลอดภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลป่าสัก (ถนนสวย สะอาด ปลอดภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งผลการพิจารณา จากคณะกรรมการฯ ปรากฏผล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก, รางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง, หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ, หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม, หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม และหมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง, รางวัลระดับเหรียญเงิน ได้แก่ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง, หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ, หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิว, หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ และหมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร, รางวัลระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ, หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า, หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว และหมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)


 
26 กันยายน 2562