ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
254
เดือนนี้
6,200
เดือนที่แล้ว
6,200
ปีนี้
25,150
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
107,573
ไอพี ของคุณ
34.204.176.125


ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตดำเนินโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สถานฌาปนกิจศพ (สุสานมะกอกเผือก)

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่ซึ่งขออนุญาตดำเนินโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สถานฌาปนกิจศพ (สุสานมะกอกเผือก) หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา เพื่อรายงานข้อเท็จจริงพร้อมสรุปความเห็นเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ต่อไป ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)


 
15 พฤษภาคม 2563