ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
151
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,034
เดือนที่แล้ว
3,676
ปีนี้
39,711
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
122,134
ไอพี ของคุณ
3.235.159.8


กิจกรรม “ป่าสักเมืองสะอาด Big cleaning day”

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดกิจกรรม “ป่าสักเมืองสะอาด Big cleaning day” ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่ภายในเทศบาลตำบลป่าสัก

โดยดำเนินการทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงาน และด้านนอกอาคารสำนักงาน เพื่อรักษาความสะอาด พร้อมป้องกัน/ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)


 
14 ตุลาคม 2563