ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
126
เดือนที่แล้ว
3,843
ปีนี้
45,566
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
127,989
ไอพี ของคุณ
18.213.192.104


โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ และมุมมองความคิด พัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้อง สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้และเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

วิทยาการบรรยายให้ความรู้โดย นายชนพัฒน์ ธิติเวศน์สกุล ปลัดอำเภอเมืองลำพูน และนางสาวสุดาวรรณ์ สุธรรมยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)


 
17 พฤศจิกายน 2563