ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
2,746
เดือนที่แล้ว
3,284
ปีนี้
2,746
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
133,893
ไอพี ของคุณ
184.72.102.217


การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านฯ และกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าสัก

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุม ประชาคม ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าสัก

เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ แผนงาน โครงการ เพื่อเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลป่าสัก
ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)


 
07 มกราคม 2564