ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
1,417
เดือนที่แล้ว
1,870
ปีนี้
15,578
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
20,551
ไอพี ของคุณ
54.198.15.20


วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้ารับโล่พร้อมเงินรางวัล จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านเข้ารอบที่ ๑ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม ประเภทกลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก และหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง ประเภทกลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
05 มิถุนายน 2560

วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรวมใจปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมฯ ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
05 มิถุนายน 2560

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ วัดพระธาตุทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

22 พฤษภาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “๑๖ เมษา ไหว้สาครูบาเจ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อรักษา ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ของครูบาเจ้าศรีวิชัย ปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่า คนลำพูน เมืองบุญ เมืองครูบา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

16 เมษายน 2560

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ “ของกิ๋นปื้นบ้าน ของหวานปื้นเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านในแต่ละชุมชน โดยมี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานวัดหนองไซ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

11 เมษายน 2560

วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสักให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้กิจกรรมการประกวดซุ้มนิทรรศการ “ของดีที่บ้านฉัน" โดยได้รับเกียรติจาก นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

09 เมษายน 2560

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก ด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
24 มกราคม 2560

วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลป่าสักร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เขต ๑ และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำพูน ได้จัดโครงการ Lantern Festival @ Lamphun (เทศกาลปล่อยโคมลำพูน) ณ วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในพิธี

14 พฤศจิกายน 2559

|<<<.....1213141516

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 16 / 16  (233 รายการ)