เนื่องด้วยแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างถนนบดอัดแอสฟัลท์ติก และรางระบายน้ำ ถนนสายสี่แยกบ้านหลุก – บ้านสันป่าสัก ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงขอให้พี่น้องประชาชน โปรดหลีกเลี่ยงการจอดรถสองข้างทางบนถนนสายดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
2,243
เดือนที่แล้ว
4,158
ปีนี้
22,836
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
27,809
ไอพี ของคุณ
52.91.90.122


วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมพิธีสวดมนต์บารมี ๓๐ ทัศ ถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย และพิธีถวายผ้าห่มครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื่องในงานทำบุญชาตะกาล ๑๓๙ ปี ของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ณ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
10 มิถุนายน 2560

วันเสาร์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการดำเนินงานของสภาเด็ก การทำงานเป็นทีมและเพื่อให้เยาวชนของตำบลป่าสัก ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศ ณ เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
10 มิถุนายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้แก่หมู่บ้าน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าสัก ตำบลบ้านกลาง ตำบลมะเขือแจ้ และตำบลศรีบัวบาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
08 มิถุนายน 2560

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดโครงการเทศบาลร่วมใจใส่ใจความสะอาดศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นการพัฒนาและรักษาความสะอาดของศาสนสถานในตำบลป่าสัก ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
07 มิถุนายน 2560

วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้ารับโล่พร้อมเงินรางวัล จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านเข้ารอบที่ ๑ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม ประเภทกลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก และหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง ประเภทกลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
05 มิถุนายน 2560

วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรวมใจปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมฯ ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
05 มิถุนายน 2560

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ วัดพระธาตุทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

22 พฤษภาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “๑๖ เมษา ไหว้สาครูบาเจ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อรักษา ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ของครูบาเจ้าศรีวิชัย ปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่า คนลำพูน เมืองบุญ เมืองครูบา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

16 เมษายน 2560

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ “ของกิ๋นปื้นบ้าน ของหวานปื้นเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านในแต่ละชุมชน โดยมี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานวัดหนองไซ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

11 เมษายน 2560

วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสักให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้กิจกรรมการประกวดซุ้มนิทรรศการ “ของดีที่บ้านฉัน" โดยได้รับเกียรติจาก นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

09 เมษายน 2560

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก ด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
24 มกราคม 2560

วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลป่าสักร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เขต ๑ และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำพูน ได้จัดโครงการ Lantern Festival @ Lamphun (เทศกาลปล่อยโคมลำพูน) ณ วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในพิธี

14 พฤศจิกายน 2559

|<<<.....1213141516

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 16 / 16  (237 รายการ)