เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญพี่น้องประชาชนพาบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เครือสหพัฒน์ ลำพูน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
2,043
เดือนที่แล้ว
3,248
ปีนี้
5,291
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
34,630
ไอพี ของคุณ
52.91.176.251


วันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตามหลักธรรมภิบาล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อการจัดทำ เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

15 มกราคม 2561

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก โดยมี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ โดยภายในงานมีการแสดงของเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก มีซุ้มเกมส์ทั่วบริเวณงาน แจกของขวัญของรางวัล พร้อมอาหารเครื่องดื่มสำหรับเด็ก ๆ ฟรีตลอดงาน และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนในตำบลป่าสัก ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในโอกาสนี้ทางเทศบาลตำบลป่าสัก ขอขอบคุณบริษัทห้างร้านต่างๆ และพ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่ให้การสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นอย่างสูง (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

13 มกราคม 2561

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมระดับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลป่าสัก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นำต่างๆ ในพื้นที่ตำบลป่าสัก เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และรับฟังปัญหาและความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกด้าน เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่แผนพัฒนาตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 มกราคม 2561

วันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตามหลักธรรมภิบาล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อการจัดทำ เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ณ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิว อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 มกราคม 2561

วันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตามหลักธรรมภิบาล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อการจัดทำ เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ณ หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 มกราคม 2561

วันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลป่าสัก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

09 มกราคม 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ของทางช่อง ๗ สี ในรายการถนนปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนและในชุมชน ณ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย: งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

06 มกราคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรม " เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ประสงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูนได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพิธี ณ สนามหน้าสำนักงานงานเทศบาลตำบลต้นธง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

04 มกราคม 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนและภาคีเครือข่าย และกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกันงานหน้าหมู่ “สืบฮีต สานฮอยฮ้อยกำกึ๊ด อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูประเพณี “ ตานข้าวใหม่” เพื่อนำเสนอ องค์ความรู้ของชุมชน เกษตรกร กลุ่มองค์กรเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือต่อกัน และบูรณาการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อการสร้างสรรค์สังคมคนลำพูนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

25 ธันวาคม 2560

ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตามหลักธรรมภิบาล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อการจัดทำ เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ณ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก และหมู่ ๖ บ้านสสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
24 ธันวาคม 2560

ในวันพุธที่ ๒๐ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้งศึกษาแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์และบูรณาการร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการของกองทุนฯ โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเกาะคา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกาง จังหวัดแพร่ และในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น จังหวัดพะเยา
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
22 ธันวาคม 2560

ในวันพุธที่๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๐๐ น.  เทศบาลตำบลป่าสัก
ได้จัดการประชุมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีของตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในเรื่อง บทบาทภาวะผู้นำสตรีและกฏหมายใกล้ตัวเรื่องครอบครัวมรดก วิทยากรโดย ดร.พันธุ์ทิพย์ นวานุช คณะบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ และคุณเทียมนิล ขันทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยากรจากโรงพยาบาลลำพูน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
20 ธันวาคม 2560

19 ธันวาคม 2560

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนและเครือสหพัฒน์ฯ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการทำแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ปอเทือง หลังการทำนาปี เพื่อเก็บเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆของงานส่งเสริมการเกษตรใช้ปรับปรุงดินในการทำเกษตรกรรม และส่งเสริมให้เกษตรกรทำนา ทำเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้แก่สถานีพัฒนาที่ดิน ทดแทนการการเผาตอซังฟางข้าว และเป็นพืชหมุนเวียนทดแทนการปล่อยที่ดินให้รกร้าง อันเป็นเหตุอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง ตามโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ณ บริเวณอนุสาวรีย์กู่ม้าโก้ง หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
14 ธันวาคม 2560

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ร่วมพิธีสักการะท่านท้าวมหาพรหม โดยมี นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เป็นประธานในพิธี ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
17 พฤศจิกายน 2560

|<<<.....121314151617181920.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 16 / 21  (310 รายการ)