เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญพี่น้องประชาชนพาบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เครือสหพัฒน์ ลำพูน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
2,043
เดือนที่แล้ว
3,248
ปีนี้
5,291
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
34,630
ไอพี ของคุณ
52.91.176.251


วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สัปปายะด้วยวิธี ๕ส. ณ วัดหนองปลาขอ หมู่ ๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

01 กุมภาพันธ์ 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, บริษัท เอดูเคชั่น เซอร์วิส แอนด์เทรนนิ่งเอเจนซี จำกัด ( ESEA) และมูลนิธิรักษ์ไทย ในการลงพื้นที่สังเกตการณ์เพื่อประเมินคุณภาพครูและผู้ดูแลเด็กที่เป็นวิทยากรกระบวนการ Training of The Trainer ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

31 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารตำบลส่วนหนวงสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

31 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

31 มกราคม 2562

วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก โดยนายเสงี่ยม เครือผิว ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลป่าสัก ในฐานะตัวแทนเทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "รวดเร็วปลอดภัย ตามเงื่อนไขระบบการแพทย์ฉุกเฉิน" จำนวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลเหมืองง่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เทศบาลตำบลบ้านธิ โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลบ้านธิ โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน และสมาคมกู้ภัยพุทธางกูรนครลำพูน ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

29 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จากสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน, นางนันทพร ฝั้นเครือ นักสื่อสารมวลชน และนางรพีพันธ์ อุดขันจริง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายข่าวและรายการ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

25 มกราคม 2562

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน (อผส.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก และประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

23 มกราคม 2562

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

23 มกราคม 2562

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาตำบลป่าสัก เพื่อวางแผนซักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านกีฬาของตำบลป่าสัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

22 มกราคม 2562

วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ นนทบุรี และเทศบาลตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

19 มกราคม 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยงานส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมงาน “สืบฮีต สานฮอย ฮ้อยกำกึ้ด คนฮักหละปูน” งานบุญตานข้าวใหม่ปู่จาพระธาตุเจ้าหริภุญชัย ครั้งที่ ๒ พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการ ๙ (ก้าว) กิจกรรมตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ตราข้าวแสนรัก ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยตำบลป่าสัก ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๑๐ , บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมดอกสัก 2 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

18 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

18 มกราคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ ระดับจังหวัด ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อเข้ารับรางวัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของนายสุชาติ พิงคะสัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

17 มกราคม 2562

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 21  (310 รายการ)