ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
233
เดือนนี้
4,934
เดือนที่แล้ว
4,073
ปีนี้
22,174
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
51,513
ไอพี ของคุณ
54.144.75.212


วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สำหรับเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

29 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลป่าสัก ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณถนนสายบ้านหนองบัว – บ้านร่องส้าว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

29 พฤษภาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะกีฬา ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยมี นายวิทยา สะคำปัน ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าสัก เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน พร้อมมอบถ้วยรางวัล ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเดอะวูล์ฟ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ ตามที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าสักเสนอและเรื่องอื่น ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

24 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒ ภายใต้โครงการดูแลผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

24 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง สร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น โดยมี พระมหาศิริศักดิ์ สิกฺขาสโภ เจ้าอาวาสวัดสันหลวง และนางสาวอรทัย พิบูลอาลักษณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

23 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลป่าสัก โดยมอบกระเบื้องหลังคาเพื่อใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนจากเหตุดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

22 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมหารือแนวทางในการทบทวนแผนงาน/โครงการ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมภริยา เป็นตัวแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบสิ่งของและให้กำลังใจกับเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก โดยมีนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลป่าสัก เขต ๑ - ๒ และคณะสงฆ์ตำบลป่าสัก ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลป่าสัก ได้ร่วมเดินขบวนสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย สามัคคี ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าสัก ตำบลเวียงยอง และตำบลศรีบัวบาน ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเริ่มตั้งขบวน ณ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเคลื่อนขบวนเข้าสู่ประตูด้านหน้า วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้ารับการอบรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จังหวัดลำพูน รุ่นที่ ๗ – ๘ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

15 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมอัญเชิญกระบอกน้ำบั้งบรรจุน้ำทิพย์ ๑๐๘ บั้ง ส่งต่อศรัทธาสาธุชนตลอดแนว ลงผ่านบันไดธรรม ๑,๗๔๙ ขั้น โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ดอยขะม้อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

15 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “ประชารัฐร่วมใจ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค” ณ โรงเรียนวัดสันป่าสัก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วย นายชนพัฒน์ ธิติเวศน์สกุล ปลัดอำเภอเมืองลำพูน และนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ ผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 พฤษภาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ได้จัดโครงการพัฒนาครูเด็กปฐมวัยด้านการเลี้ยงดู ซึ่งฝึกอบรมโปรแกรมการให้ความรู้การอบรมเลี้ยงดูและการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย อายุ ๒ – ๕ ปี ตามแผนงานความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โปรแกรมที่ ๒ การอบรมการสื่อสารเชิงบวก (เป้าหมายในการดูแลเด็กน้อยของฉัน) ณ อาคารประชุมดอกแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 พฤษภาคม 2562

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 29  (427 รายการ)