เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญพี่น้องประชาชนพาบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เครือสหพัฒน์ ลำพูน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
2,043
เดือนที่แล้ว
3,248
ปีนี้
5,291
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
34,630
ไอพี ของคุณ
52.91.176.251


วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ให้การต้อนรับ คุณสุภาพร เขียวต่าย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานสูงสุด สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมให้คำแนะนำการบริหารจัดการศูนย์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

17 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรม ๕ ส. โดยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 (ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

17 มกราคม 2562

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เครือสหพัฒน์ ลำพูน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในโอกาสนี้ ทางเทศบาลตำบลป่าสัก ขอขอบพระคุณ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ และประชาชน ที่ให้การสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา อาหาร และเครื่องดื่ม ให้แก่เด็กและเยาวชน ในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างสูง

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก เข้าขอพรปีใหม่จาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

 
11 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยงานส่งเสริมการเกษตร ได้จัดการประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยตำบลป่าสัก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรหรือเกษตรอินทรีย์ตำบลป่าสัก ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบลป่าสัก เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ แผนงาน/โครงการเพื่อเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ห้องดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก

10 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตำบลป่าสัก เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ แผนงาน/โครงการ เพื่อเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 มกราคม 2562

วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบลป่าสัก เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ แผนงาน/โครงการเพื่อเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ห้องดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก

09 มกราคม 2562

วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับตัวแทนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบลป่าสัก เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ แผนงาน/โครงการเพื่อเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ห้องดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก

09 มกราคม 2562

วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมโครงการตามแผนรณรงค์ ๖๐ วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลอุโมงค์ ๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

09 มกราคม 2562

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส. ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เพื่อพัฒนาวัดทางด้านกายภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพนำไปสู่สังคมที่ดีต่อไป

08 มกราคม 2562

วันอังคารที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมแบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ฉบับเพิ่มเติม) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมกับคณะสงฆ์ตำบลป่าสักและสภาวัฒนธรรมตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก ห้องดอกสัก ๑

08 มกราคม 2562

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสู่ความยั่งยืน และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 รายการ

๑. ร่วมจัดนิทรรศการรับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๒. ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)” ณ บริเวณหน้าวัดหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

๓. ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีประกาศมอบรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

จาก จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

07 มกราคม 2562

วัน ศุกร์ ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก
โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการทบทวน และเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันคะยอม
หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

04 มกราคม 2562

วัน ศุกร์ ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสักโดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการทบทวน และเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าตึงงาม
หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

04 มกราคม 2562

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 21  (310 รายการ)