เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญพี่น้องประชาชนพาบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เครือสหพัฒน์ ลำพูน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
2,043
เดือนที่แล้ว
3,248
ปีนี้
5,291
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
34,630
ไอพี ของคุณ
52.91.176.251


วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการทบทวน และเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

03 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการทบทวน และเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหลุก

หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

03 มกราคม 2562

วันพุธที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลป่าสัก ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

02 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการทบทวน และเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่จตุจักร หมู่ที่ ๑๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

28 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการทบทวน และเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันป่าสัก
หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

28 ธันวาคม 2561

วันฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการทบทวน และเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านส้นหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

27 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการทบทวน และเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองปลาขอ

หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

27 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬาสำหรับเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลป่าสักได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา พร้อมร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ณ สนามกีฬาเครือสหพัฒน์ ลำพูน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

27 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. เทศบาลตำบลป่าสัก ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก เข้าร่วม พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ภายใต้สโสแกน “ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ ๔ ห้าม ๓ ต้อง คือ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ต้องสวมหมวกนิรภัย ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และต้องมีใบอนุญาตขับรถ สำหรับจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลป่าสัก ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดดอยติ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ เชียงใหม่ – ลำปาง ตำบลป่าสัก สำหรับด่านชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่ ตั้งอยู่ ณ บริเวณสี่แยกบ้านหลุก ถนน ๑๐๖ เลี่ยงเมืองลำพูน – ป่าซาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และหากต้องการความช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บและป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วยเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ สายด่วน ๑๖๖๙ ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

27 ธันวาคม 2561

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างค่านิยม เรื่อง วัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอรทัย พิบูลอาลักษณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และนางสาวดรุณี สมบุญโสด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 ธันวาคม 2561

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน (อผส.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก และประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินโครงการเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุน ในระยะไตรมาสที่ ๓ – ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

 

25 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการทบทวน และเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองไซ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

24 ธันวาคม 2561

วัันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการทบทวน และเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

 

24 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการทบทวน และเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 ธันวาคม 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 21  (310 รายการ)