ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
233
เดือนนี้
4,934
เดือนที่แล้ว
4,073
ปีนี้
22,174
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
51,513
ไอพี ของคุณ
54.144.75.212


วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ สำหรับประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ได้สรุปกิจกรรมฝึกประสบการณ์โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ โดยมีการฝึกทักษะช่วยเหลือตนเองเมื่อพลัดตกน้ำ โดยเน้นหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนรพีเลิศวิทยา บ้านหลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้โครงการดูแลผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๕๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ สถานีรถไฟจังหวัดลำพูน โดยเทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการทำความสะอาดและเก็บขยะ ข้างทาง ริมถนนเลียบทางรถไฟ ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก ซึ่งเทศบาลตำบลป่าสักได้รวบรวมหลักฐานผู้ลักลอบทิ้งขยะบริเวณดังกล่าวจำนวน ๘ ราย และจะได้ทำการเปรียบเทียบปรับต่อไป

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

08 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลป่าสัก ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

07 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ ๗ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก, เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า และเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

07 พฤษภาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๑๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลป่าสัก ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

05 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๖๙ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

04 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลป่าสัก ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกสัก ๒ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

03 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดสันคะยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

03 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรและกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณะในหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

02 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดการประชุมวันปฐมนิเทศเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

01 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยกองการศึกษา ได้จัดการประชุมแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งสายฟุตบอลประเภททีม ๗ คน จำนวน ๑๑ ทีม ได้แก่ รุ่นอายุ ๑๓ ปี จำนวน ๖ ทีม รุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๕ ทีม ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

30 เมษายน 2562

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าสัก และประชาชนจิตอาสาตำบลป่าสัก ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานและทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

29 เมษายน 2562

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 29  (427 รายการ)