เนื่องด้วยแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างถนนบดอัดแอสฟัลท์ติก และรางระบายน้ำ ถนนสายสี่แยกบ้านหลุก – บ้านสันป่าสัก ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงขอให้พี่น้องประชาชน โปรดหลีกเลี่ยงการจอดรถสองข้างทางบนถนนสายดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
2,243
เดือนที่แล้ว
4,158
ปีนี้
22,836
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
27,809
ไอพี ของคุณ
52.91.90.122


วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลป่าสัก โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสามัคคี ต้านภัยยาเสพติดตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 เมษายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เวทีที่ ๓ การปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 เมษายน 2561

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เวทีที่ ๓ การปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 เมษายน 2561

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมเพื่อหารือการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 เมษายน 2561

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดโครงการสืบฮีตโตยฮอยก๋องจัยยะมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่คู่สังคมไทย, เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น มีจิตสำนึก และได้แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของการตีกลองแต่ละประเภท พร้อมทั้งร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พระครูอดิศัยบุญเขต ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๑ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ณ บริเวณลานหน้าวัดบ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

17 เมษายน 2561

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมรดน้ำดำหัว นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

17 เมษายน 2561

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เวทีที่ ๓ การปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

17 เมษายน 2561

วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมรดน้ำดำหัว นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 เมษายน 2561

วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรม “๑๖ เมษา ไหว้สาครูบาเจ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อรักษา ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ของครูบาเจ้าศรีวิชัย ปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่า คนลำพูน เมืองบุญ เมืองครูบา พร้อมทั้งรดน้ำดำหัว ขอพร เจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๑ - ๒ และคณะสงฆ์ตำบลป่าสัก ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

16 เมษายน 2561

วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เวทีที่ ๓ การปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

13 เมษายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เวทีที่ ๓ การปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 เมษายน 2561

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑ จุดบริการจังหวัดลำพูนและจุดบริการคมนาคม (ONE TRANSPORT) วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าวัดดอยติ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 เมษายน 2561

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เวทีที่ ๓ การปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 เมษายน 2561

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าสัก เพื่อหารือการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 เมษายน 2561

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าสัก ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เวทีที่ ๓ การปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

10 เมษายน 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 16  (237 รายการ)