ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,034
เดือนที่แล้ว
3,676
ปีนี้
39,711
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
122,134
ไอพี ของคุณ
3.235.159.8


รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดยนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเทศบาลตำบลป่าสัก มีผลการประเมินในระดับ AA จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๖ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

09 ธันวาคม 2562

รางวัลชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี ๒” รางวัลระดับประเทศ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้แทนชุมชนป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓, ผู้แทนชุมชนสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ และผู้แทนเทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมรวมพลคนลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร และเข้ารับรางวัลชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี ๒” รางวัลระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

02 ธันวาคม 2562

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

31 ตุลาคม 2562

รางวัลเลิศรัฐของจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลในฐานะผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของจังหวัด และใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อรับประเมินรางวัลเลิศรัฐของจังหวัดลำพูน จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

30 กันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทเทศบาลตำบล,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทเทศบาลตำบล จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ซึ่งจัดประเมินโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาสู่ "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

13 กันยายน 2562

รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ" จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ" พร้อมร่วมจัดนิทรรศการผลงานโดดเด่น เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 กันยายน 2561

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดยนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้เข้ารับมอบรางวัลการประกวด โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดย เทศบาลตำบลป่าสัก ได้ให้การสนับสนุน บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าสัก เข้าร่วมประกวด ซึ่งผลการประกวด บ้านทรายทอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับจังหวัด ประเภทกลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

30 พฤษภาคม 2561

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และทีมงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลแม่แรง และเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมเข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการฯ แก่ท่านนายกรัฐมนตรีและสื่อมวลชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
09 ตุลาคม 2560

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประเภทกลุ่มบุคคล จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
29 กันยายน 2560

เกียรติบัตรการรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗ ด้าน (EHA Forum ๒๐๑๗),เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗ ด้าน (EHA Forum ๒๐๑๗) โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข ณ ห้องอารียา ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (เซียร์รังสิต) จังหวัดปทุมธานี

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

19 กรกฎาคม 2560

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental  Health Award) ประเภทองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้ารับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award) ประเภทองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องด้วยวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและพระชันษาครบ ๕ รอบ ปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

17 กรกฎาคม 2560

รางวัลโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน ปี ๒๕๕๙ ระดับประเทศ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าสัก นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้เข้ารับรางวัลโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน ปี ๒๕๕๙ ระดับประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ และบ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ ๘ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
07 ธันวาคม 2559

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้เข้ารับใบประกาศและโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เนื่องด้วยเทศบาลตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๙ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยได้เข้ารับรางวัลจากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
30 พฤศจิกายน 2559

รางวัลชนะเลิศ โครงการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์ข้าวชุมชน และผู้แทนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ การประกวดโครงการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ พื้นที่รับประโยชน์จากน้ำฝายมหาโชค หมู่ที่ ๑,๓,๕ และ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่ม ๘ (เขตตรวจราชการที่ ๑๕,๑๖) กลุ่มย่อยที่ ๒

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)
29 กันยายน 2559

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)