แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก
0 5353 7478 ต่อ 71


นายสุเมธ แสนสิงห์ชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0 5353 7478 ต่อ 21
นายไพศาล ยอดมูลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0 5353 7478 ต่อ 31
นายเสงี่ยม เครือผิว
ผู้อำนวยการกองช่าง
0 5353 7478 ต่อ 62
นางอัมพวัน บุญเกิด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0 5353 7478 ต่อ 72
นางนันท์ธนิษฐ์ อินทนนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
0 5353 7478 ต่อ 61
นางนงนภัส ธนัสถวงศกร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0 5353 7478 ต่อ 11
นางกรรณิการ์ ลาพิงค์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0 5353 7478 ต่อ 73
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 67 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39