แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
วิสัยทัศน์

“ตำบลป่าสักน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี”  


พันธกิจ

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  2. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  3. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข
  5. การป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. การส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในครัวเรือน
  7. การพัฒนาเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
  9. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 66 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39