สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ สอบสวนการลงโทษทางวินัย29 เม.ย. 2565
2ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง เงินเสี่ยงภัยสุขภาพ พนักงานจ้าง พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
3ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขฯ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
4ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่องเงินเพิ่มพิเศษพัสดุ ปี 256529 เม.ย. 2565
5ประกาศ ก.ถ. กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6-9)29 เม.ย. 2565
6ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 255829 เม.ย. 2565
7ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ29 เม.ย. 2565
8หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษ29 เม.ย. 2565
9หลักเกณฑ์เงินเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข29 เม.ย. 2565
10ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ก.ย. 2563
11ประกาศเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ก.ย. 2563
12ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632 ต.ค. 2562
13ประกาศเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 25632 ต.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
3,020
เดือนที่แล้ว
3,206
ปีนี้
19,067
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
206,737
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 90 122 3,020 3,206 19,067 56,523 206,737 34.239.147.7