สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการกองคลัง1 ก.พ. 2565
2คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการกองสวัสดิการสังคม31 ม.ค. 2565
3คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม31 ม.ค. 2565
4คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการกองการศึกษา28 ม.ค. 2565
5คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง เทศบาลตำบลป่าสัก26 ม.ค. 2565
6คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256526 ม.ค. 2565
7คำสั่งการมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลสามัญรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก20 ม.ค. 2565
8คำสั่งการมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล20 ม.ค. 2565
9คำสั่งการมอบหมายให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน3 พ.ย. 2564
10คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน14 ก.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
1,748
เดือนที่แล้ว
6,188
ปีนี้
27,235
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
214,905
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 55 185 1,748 6,188 27,235 56,523 214,905 18.207.157.152