ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,390
เดือนที่แล้ว
3,284
ปีนี้
2,390
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
133,537
ไอพี ของคุณ
3.239.233.139
ลำดับรายการวันที่
1ระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก1 ต.ค. 2561
2กระบวนงานเพิ่มเติม1 ต.ค. 2561
3การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1 ต.ค. 2561
4การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร1 ต.ค. 2561
5การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด1 ต.ค. 2561
6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2561
7การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร1 ต.ค. 2561
8การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒1 ต.ค. 2561
9การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑1 ต.ค. 2561
10การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑1 ต.ค. 2561
11การแจ้งถมดิน1 ต.ค. 2561
12การแจ้งขุดดิน1 ต.ค. 2561
13การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 ต.ค. 2561
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ1 ต.ค. 2561
15การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 ต.ค. 2561
16การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 ต.ค. 2561
17การรับชำระภาษีป้าย1 ต.ค. 2561

1