แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1การแจ้งขอใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2564
2การแจ้งขอใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ1 ต.ค. 2564
3การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด1 ต.ค. 2564
4การแจ้งขอใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ทำการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล/มูลฝอย1 ต.ค. 2564
5การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร1 ต.ค. 2564
6การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร1 ต.ค. 2564
7การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร1 ต.ค. 2564
8การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 221 ต.ค. 2564
9การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 211 ต.ค. 2564
10การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 211 ต.ค. 2564
11การแจ้งถมดิน1 ต.ค. 2564
12การแจ้งขุดดิน1 ต.ค. 2564
13การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 ต.ค. 2564
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ1 ต.ค. 2564
15การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 ต.ค. 2564
16การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 ต.ค. 2564
17การรับชำระภาษีป้าย1 ต.ค. 2564
18คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ต.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 67 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39