"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการแจ้งขอใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ27 เม.ย. 2563
2การรับชำระภาษีป้าย1 ต.ค. 2562
3การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 ต.ค. 2562
4การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 ต.ค. 2562
5การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ1 ต.ค. 2562
6การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 ต.ค. 2562
7การแจ้งขุดดิน1 ต.ค. 2562
8การแจ้งถมดิน1 ต.ค. 2562
9การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑1 ต.ค. 2562
10การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑1 ต.ค. 2562
11การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒1 ต.ค. 2562
12การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร1 ต.ค. 2562
13การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2562
14การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด1 ต.ค. 2562
15การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร1 ต.ค. 2562
16การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1 ต.ค. 2562
17กระบวนงานเพิ่มเติม1 ต.ค. 2562
18ระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก1 ต.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
220
เดือนนี้
6,458
เดือนที่แล้ว
5,683
ปีนี้
42,714
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
173,861
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 12 220 6,458 5,683 42,714 48,724 173,861 3.236.51.151