ด้วยเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานผู้ช่วยนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ – ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๗๔๗๘ ต่อ ๗๕ ในวันและเวลาราชการ

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
175
เดือนนี้
1,351
เดือนที่แล้ว
4,372
ปีนี้
49,620
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
78,959
ไอพี ของคุณ
18.207.255.49
ลำดับรายการวันที่
1ระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก1 ต.ค. 2561
2กระบวนงานเพิ่มเติม1 ต.ค. 2561
3การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1 ต.ค. 2561
4การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร1 ต.ค. 2561
5การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด1 ต.ค. 2561
6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2561
7การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร1 ต.ค. 2561
8การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒1 ต.ค. 2561
9การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑1 ต.ค. 2561
10การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑1 ต.ค. 2561
11การแจ้งถมดิน1 ต.ค. 2561
12การแจ้งขุดดิน1 ต.ค. 2561
13การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 ต.ค. 2561
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ1 ต.ค. 2561
15การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 ต.ค. 2561
16การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 ต.ค. 2561
17การรับชำระภาษีป้าย1 ต.ค. 2561

1