เนื่องด้วยแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างถนนบดอัดแอสฟัลท์ติก และรางระบายน้ำ ถนนสายสี่แยกบ้านหลุก – บ้านสันป่าสัก ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงขอให้พี่น้องประชาชน โปรดหลีกเลี่ยงการจอดรถสองข้างทางบนถนนสายดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
1,677
เดือนที่แล้ว
4,158
ปีนี้
22,270
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
27,243
ไอพี ของคุณ
54.226.36.60
ลำดับรายการวันที่
1การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร28 มิ.ย. 2560
2การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด28 มิ.ย. 2560
3การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ28 มิ.ย. 2560
4การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร28 มิ.ย. 2560
5การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒28 มิ.ย. 2560
6การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑28 มิ.ย. 2560
7การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑28 มิ.ย. 2560
8การแจ้งถมดิน28 มิ.ย. 2560
9การแจ้งขุดดิน28 มิ.ย. 2560
10การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ28 มิ.ย. 2560
11การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ28 มิ.ย. 2560
12การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์28 มิ.ย. 2560
13การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน28 มิ.ย. 2560
14การรับชำระภาษีป้าย28 มิ.ย. 2560
15กระบวนงานเพิ่มเติม28 มิ.ย. 2560
16ระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก28 มิ.ย. 2560

1