ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,592
เดือนที่แล้ว
1,870
ปีนี้
15,753
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
20,726
ไอพี ของคุณ
54.198.212.30
ลำดับรายการวันที่
1การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร28 มิ.ย. 2560
2การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด28 มิ.ย. 2560
3การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ28 มิ.ย. 2560
4การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร28 มิ.ย. 2560
5การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒28 มิ.ย. 2560
6การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑28 มิ.ย. 2560
7การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑28 มิ.ย. 2560
8การแจ้งถมดิน28 มิ.ย. 2560
9การแจ้งขุดดิน28 มิ.ย. 2560
10การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ28 มิ.ย. 2560
11การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ28 มิ.ย. 2560
12การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์28 มิ.ย. 2560
13การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน28 มิ.ย. 2560
14การรับชำระภาษีป้าย28 มิ.ย. 2560
15กระบวนงานเพิ่มเติม28 มิ.ย. 2560
16ระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก28 มิ.ย. 2560

1