เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญเที่ยวงาน “เกษตรแฟร์ตำบลป่าสัก ครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามและลานหน้าหอประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
3,016
เดือนที่แล้ว
7,531
ปีนี้
33,579
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
62,918
ไอพี ของคุณ
34.239.158.107
ลำดับรายการวันที่
1ระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก21 มิ.ย. 2561
2กระบวนงานเพิ่มเติม21 มิ.ย. 2561
3การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่21 มิ.ย. 2561
4การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร21 มิ.ย. 2561
5การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด21 มิ.ย. 2561
6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ21 มิ.ย. 2561
7การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร21 มิ.ย. 2561
8การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒21 มิ.ย. 2561
9การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑21 มิ.ย. 2561
10การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑21 มิ.ย. 2561
11การแจ้งถมดิน21 มิ.ย. 2561
12การแจ้งขุดดิน21 มิ.ย. 2561
13การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ21 มิ.ย. 2561
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ21 มิ.ย. 2561
15การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์21 มิ.ย. 2561
16การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน21 มิ.ย. 2561
17การรับชำระภาษีป้าย21 มิ.ย. 2561

1