เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าสัก, กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก และสภาวัฒนธรรมตำบลป่าสัก ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ฯ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
128
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
2,778
เดือนที่แล้ว
4,078
ปีนี้
42,487
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
71,826
ไอพี ของคุณ
3.228.24.192
ลำดับรายการวันที่
1ระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก1 ต.ค. 2561
2กระบวนงานเพิ่มเติม1 ต.ค. 2561
3การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1 ต.ค. 2561
4การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร1 ต.ค. 2561
5การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด1 ต.ค. 2561
6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2561
7การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร1 ต.ค. 2561
8การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒1 ต.ค. 2561
9การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑1 ต.ค. 2561
10การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑1 ต.ค. 2561
11การแจ้งถมดิน1 ต.ค. 2561
12การแจ้งขุดดิน1 ต.ค. 2561
13การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 ต.ค. 2561
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ1 ต.ค. 2561
15การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 ต.ค. 2561
16การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 ต.ค. 2561
17การรับชำระภาษีป้าย1 ต.ค. 2561

1