เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามวอลเล่ย์บอล สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
123
เมื่อวานนี้
159
เดือนนี้
3,311
เดือนที่แล้ว
4,815
ปีนี้
3,311
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
85,734
ไอพี ของคุณ
18.207.240.35
ลำดับรายการวันที่
1ระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก1 ต.ค. 2561
2กระบวนงานเพิ่มเติม1 ต.ค. 2561
3การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1 ต.ค. 2561
4การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร1 ต.ค. 2561
5การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด1 ต.ค. 2561
6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2561
7การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร1 ต.ค. 2561
8การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒1 ต.ค. 2561
9การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑1 ต.ค. 2561
10การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑1 ต.ค. 2561
11การแจ้งถมดิน1 ต.ค. 2561
12การแจ้งขุดดิน1 ต.ค. 2561
13การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 ต.ค. 2561
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ1 ต.ค. 2561
15การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 ต.ค. 2561
16การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 ต.ค. 2561
17การรับชำระภาษีป้าย1 ต.ค. 2561

1