เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญพี่น้องประชาชนพาบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เครือสหพัฒน์ ลำพูน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
1,886
เดือนที่แล้ว
3,248
ปีนี้
5,134
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
34,473
ไอพี ของคุณ
34.228.115.216
ลำดับรายการวันที่
1การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร28 มิ.ย. 2560
2การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด28 มิ.ย. 2560
3การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ28 มิ.ย. 2560
4การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร28 มิ.ย. 2560
5การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒28 มิ.ย. 2560
6การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑28 มิ.ย. 2560
7การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑28 มิ.ย. 2560
8การแจ้งถมดิน28 มิ.ย. 2560
9การแจ้งขุดดิน28 มิ.ย. 2560
10การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ28 มิ.ย. 2560
11การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ28 มิ.ย. 2560
12การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์28 มิ.ย. 2560
13การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน28 มิ.ย. 2560
14การรับชำระภาษีป้าย28 มิ.ย. 2560
15การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่27 มิ.ย. 2560
16กระบวนงานเพิ่มเติม26 มิ.ย. 2560
17ระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก23 มิ.ย. 2560

1