"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี9 มิ.ย. 2564
2แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)9 มิ.ย. 2564
3แบบคำขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ17 ต.ค. 2562
4แบบคำขออนุญาตโฆษณา17 ต.ค. 2562
5แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่7 ต.ค. 2562
6คำร้องเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์14 มิ.ย. 2560
7แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร14 มิ.ย. 2560
8แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256014 มิ.ย. 2560
9แบบคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์14 มิ.ย. 2560
10แบบคำร้องทั่วไป14 มิ.ย. 2560
11แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด14 มิ.ย. 2560
12หนังสือมอบอำนาจ14 มิ.ย. 2560
13หนังสือมอบอำนาจให้ทำการเปิดบัญชีและทำบัตร ATM14 มิ.ย. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
302
เดือนนี้
3,540
เดือนที่แล้ว
2,909
ปีนี้
34,113
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
165,260
ไอพี ของคุณ
3.238.95.208
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 83 302 3,540 2,909 34,113 48,724 165,260 3.238.95.208