ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,390
เดือนที่แล้ว
3,284
ปีนี้
2,390
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
133,537
ไอพี ของคุณ
3.239.233.139
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓2 ธ.ค. 2563
2รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓18 พ.ย. 2563
3ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๓11 พ.ย. 2563
4ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓3 เม.ย. 2563
5ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒9 ม.ค. 2563
6รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒28 ต.ค. 2562
7รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลป่าสัก30 ก.ย. 2562
8ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒9 เม.ย. 2562
9รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑30 ก.ย. 2561
10รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐30 ก.ย. 2560
11ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐18 พ.ค. 2560
12ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙21 ธ.ค. 2559
13รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙30 ก.ย. 2559

1