แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)28 เม.ย. 2565
2สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 เม.ย. 2565
3สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)5 เม.ย. 2564
4สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256319 พ.ค. 2563
5ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 256319 พ.ค. 2563
6สถิติการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256318 พ.ค. 2563
7สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)7 พ.ค. 2563
8สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2562)17 ต.ค. 2562
9สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562)27 มิ.ย. 2562
10ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 256222 พ.ค. 2562
11สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 ต.ค. 2561

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 67 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39