"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น18 มิ.ย. 2563
2กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒18 มิ.ย. 2563
3คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อ ศพด.18 มิ.ย. 2563
4คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒18 มิ.ย. 2563
5คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช18 มิ.ย. 2563
6คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์18 มิ.ย. 2563
7คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่18 มิ.ย. 2563
8คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ18 มิ.ย. 2563
9คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น18 มิ.ย. 2563
10คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ18 มิ.ย. 2563
11คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.18 มิ.ย. 2563
12คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้14 พ.ค. 2563
13คู่มือการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าสัก1 พ.ย. 2561
14คู่มือการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)31 ต.ค. 2561
15คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร31 ต.ค. 2561
16คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้31 ต.ค. 2561
17คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี31 ต.ค. 2561
18คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.31 ต.ค. 2561
19คู่มือการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 31 ต.ค. 2561
20คู่มือการปฏิบัติงานของ อผส.31 ต.ค. 2561

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
220
เดือนนี้
6,458
เดือนที่แล้ว
5,683
ปีนี้
42,714
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
173,861
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 13 220 6,458 5,683 42,714 48,724 173,861 3.236.51.151