ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
3,196
เดือนที่แล้ว
3,284
ปีนี้
3,196
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
134,343
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75
ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลกล่องรับประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓1 เม.ย. 2563
2สรุปผลโครงการประเมินความพึงพอใจในการบริการ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓1 เม.ย. 2563
3สรุปผลโครงการประเมินความพึงพอใจในการบริการ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓1 เม.ย. 2563
4สรุปผลกล่องรับประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓13 ม.ค. 2563
5สรุปผลกล่องรับประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒9 ก.ย. 2562
6สรุปผลโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒9 ก.ย. 2562
7สรุปผลกล่องรับประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒9 ก.ย. 2562
8สรุปผลกล่องรับประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒1 ก.ค. 2562
9สรุปผลกล่องรับประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒29 มี.ค. 2562
10สรุปผลกล่องรับประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒5 ก.พ. 2562
11สรุปผลโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑13 มิ.ย. 2561
12สรุปผลโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐7 มิ.ย. 2560

1