ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,390
เดือนที่แล้ว
3,284
ปีนี้
2,390
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
133,537
ไอพี ของคุณ
3.239.233.139
ลำดับรายการวันที่
1การพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓30 มิ.ย. 2563
2ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓28 พ.ค. 2563
3ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓28 พ.ค. 2563
4ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓28 พ.ค. 2563
5รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓19 พ.ค. 2563
6ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ฉบับ ๒) 2 เม.ย. 2563
7รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 10 ต.ค. 2562
8ประกาศเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓2 ต.ค. 2562
9ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓2 ต.ค. 2562
10ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓2 ต.ค. 2562
11ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓2 ต.ค. 2562
12ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓2 ต.ค. 2562
13แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ CAREER PATH2 ต.ค. 2562
14นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล2 ต.ค. 2562
15ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ13 พ.ค. 2562
16ประกาศมาตรฐานทั่วไปการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร30 พ.ย. 2561
17ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒1 พ.ย. 2561
18ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒1 พ.ย. 2561
19ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒1 พ.ย. 2561
20รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑8 ต.ค. 2561

12  >> >|