"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1ข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น7 พ.ค. 2563
2มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙7 พ.ค. 2563
3มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ7 พ.ค. 2563
4มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ7 พ.ค. 2563
5มาตรฐานตลาด7 พ.ค. 2563
6มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย7 พ.ค. 2563
7มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง7 พ.ค. 2563
8มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน7 พ.ค. 2563
9มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล7 พ.ค. 2563
10มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ7 พ.ค. 2563
11มาตรฐานทางระบายน้ำ7 พ.ค. 2563
12มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า7 พ.ค. 2563
13มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น7 พ.ค. 2563
14มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์7 พ.ค. 2563
15มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม7 พ.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
220
เดือนนี้
6,458
เดือนที่แล้ว
5,683
ปีนี้
42,714
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
173,861
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 3 220 6,458 5,683 42,714 48,724 173,861 3.236.51.151