แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยฯ7 ม.ค. 2562
2คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐13 ก.พ. 2561
3ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองข้อมูลข่าวสาร13 ก.พ. 2561
4ประกาศขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร13 ก.พ. 2561
5คำสั่งการมอบหมายการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร13 ก.พ. 2561
6คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าสัก13 ก.พ. 2561

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 67 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39