เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญพี่น้องประชาชนพาบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เครือสหพัฒน์ ลำพูน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
1,886
เดือนที่แล้ว
3,248
ปีนี้
5,134
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
34,473
ไอพี ของคุณ
34.228.115.216
นางสาวอารีวรรณ ชื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัดนางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
นายปรีชา ทองเงิน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบนางแววจักร คำเหล็ก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายอานนท์ บุญเหมย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนายพงษ์สุรีย์ วรรณแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนางสาวสรัญญา องค์คุณา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวปราณี มะโนเพียว
พนักงานจ้างเหมาบริการนายวิเชษฐ์ เศรษฐกิจ
คนงานทั่วไปนายอดิเรก อโนสัก
พนักงานขับรถยนต์นางสาวสกุลรัตน์ วันมาละ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายวิษณุพงษ์ จันต๊ะนารี
พนักงานจ้างเหมาบริการนางวนิดา สุทธะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายนิรัญ ปรีคงทุ
พนักงานจ้างเหมาบริการนางเสาวลักษณ์ ประไพพาณิชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายพรชัย เจตวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายธนัท ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายอเนก ทาใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายณรงค์ฤทธิ์ สระธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายอนุพงษ์ มันจีน
พนักงานจ้างเหมาบริการนางฐิติมา เพ็ญสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายธนภัทร นิลยกานนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวอมรรัตน์ เลสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายสมคิด ยุปา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวศิริลักษณ์ วันนันตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายกิตติพงษ์ โนโชต
พนักงานจ้างเหมาบริการ