ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,592
เดือนที่แล้ว
1,870
ปีนี้
15,753
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
20,726
ไอพี ของคุณ
54.198.212.30
นางสาวอารีวรรณ ชื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


  
นายปรีชา ทองเงิน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางแววจักร คำเหล็ก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายอานนท์ บุญเหมย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายพงษ์สุรีย์ วรรณแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวสรัญญา องค์คุณา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวปราณี มะโนเพียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิเชษฐ์ เศรษฐกิจ
คนงานทั่วไป


นายอดิเรก อโนสัก
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสกุลรัตน์ วันมาละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิษณุพงษ์ จันต๊ะนารี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางวนิดา สุทธะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายนิรัญ ปรีคงทุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางเสาวลักษณ์ ประไพพาณิชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายพรชัย เจตวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธนัท ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายอเนก ทาใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายณรงค์ฤทธิ์ สระธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายอนุพงษ์ มันจีน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางฐิติมา เพ็ญสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายธนภัทร นิลยกานนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวอมรรัตน์ เลสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายสมคิด ยุปา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวศิริลักษณ์ วันนันตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายกิตติพงษ์ โนโชต
พนักงานจ้างเหมาบริการ