ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
9
เดือนนี้
456
เดือนที่แล้ว
551
ปีนี้
1,946
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,946
ไอพี ของคุณ
54.224.230.51


อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

นางสาวอารีวรรณ ชื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


  
ส.ต.อ.อนุเทพ ปานแก้ว
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางแววจักร คำเหล็ก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายอานนท์ บุญเหมย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายพงษ์สุรีย์ วรรณแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวสรัญญา องค์คุณา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวปราณี มะโนเพียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิษณุพงษ์ จันต๊ะนารี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอดิเรก อโนสัก
พนักงานขับรถยนต์


  
นายนิรัญ ปรีคงทุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวอุทุมพันธ์ พิงคะสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายวิเชษฐ์ เศรษฐกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางวนิดา สุทธะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายพรชัย เจตวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางเสาวลักษณ์ ประไพพาณิชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายอเนก ทาใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายคมกฤต เขียวอัศวะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายอนุพงษ์ มันจีน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธนัท ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายธนภัทร นิลยกานนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ