"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางอัมพวัน บุญเกิด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


  
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวดุลญาภรณ์ อุ่นเครือ
นิติกรปฏิบัติการ


นางแววจักร คำเหล็ก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


ว่าที่ร้อยตรีขจรวิชญ์ มูลกันทา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวรุ่งนภา คำมีสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวิเชษฐ์ เศรษฐกิจ
คนงาน


นางสาวอมรรัตน์ เลสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางฐิติมา เพ็ญสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิษณุพงษ์ จันต๊ะนารี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางเสาวลักษณ์ ประไพพาณิชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกิ่งกาญจน์ ดวงกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายธนัท ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายอนุพงษ์ มันจีน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายเกียรติการณ์ บุญบุผา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
      
      
      
    
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
1,624
เดือนที่แล้ว
3,959
ปีนี้
1,624
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
189,294
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 45 115 1,624 3,959 1,624 56,523 189,294 52.91.0.112