เนื่องด้วยแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างถนนบดอัดแอสฟัลท์ติก และรางระบายน้ำ ถนนสายสี่แยกบ้านหลุก – บ้านสันป่าสัก ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงขอให้พี่น้องประชาชน โปรดหลีกเลี่ยงการจอดรถสองข้างทางบนถนนสายดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
1,677
เดือนที่แล้ว
4,158
ปีนี้
22,270
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
27,243
ไอพี ของคุณ
54.226.36.60
นางสาวอารีวรรณ ชื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัดนางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
นายปรีชา ทองเงิน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบนางแววจักร คำเหล็ก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายอานนท์ บุญเหมย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนายพงษ์สุรีย์ วรรณแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนางสาวสรัญญา องค์คุณา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวปราณี มะโนเพียว
พนักงานจ้างเหมาบริการนายวิเชษฐ์ เศรษฐกิจ
คนงานทั่วไปนายอดิเรก อโนสัก
พนักงานขับรถยนต์นางสาวสกุลรัตน์ วันมาละ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายวิษณุพงษ์ จันต๊ะนารี
พนักงานจ้างเหมาบริการนางวนิดา สุทธะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายนิรัญ ปรีคงทุ
พนักงานจ้างเหมาบริการนางเสาวลักษณ์ ประไพพาณิชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายพรชัย เจตวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายธนัท ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายอเนก ทาใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายณรงค์ฤทธิ์ สระธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายอนุพงษ์ มันจีน
พนักงานจ้างเหมาบริการนางฐิติมา เพ็ญสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายธนภัทร นิลยกานนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวอมรรัตน์ เลสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายสมคิด ยุปา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวศิริลักษณ์ วันนันตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายกิตติพงษ์ โนโชต
พนักงานจ้างเหมาบริการ