ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
2,180
เดือนที่แล้ว
3,718
ปีนี้
12,422
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
41,761
ไอพี ของคุณ
18.234.111.56
นางสาวอารีวรรณ ชื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัดนางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
นายปรีชา ทองเงิน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบนางแววจักร คำเหล็ก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายอานนท์ บุญเหมย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนายพงษ์สุรีย์ วรรณแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนางสาวสรัญญา องค์คุณา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวปราณี มะโนเพียว
พนักงานจ้างเหมาบริการนายวิเชษฐ์ เศรษฐกิจ
คนงานทั่วไปนายอดิเรก อโนสัก
พนักงานขับรถยนต์นางสาวสกุลรัตน์ วันมาละ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายวิษณุพงษ์ จันต๊ะนารี
พนักงานจ้างเหมาบริการนางวนิดา สุทธะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายนิรัญ ปรีคงทุ
พนักงานจ้างเหมาบริการนางเสาวลักษณ์ ประไพพาณิชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายพรชัย เจตวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายธนัท ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายอเนก ทาใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายณรงค์ฤทธิ์ สระธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายอนุพงษ์ มันจีน
พนักงานจ้างเหมาบริการนางฐิติมา เพ็ญสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายธนภัทร นิลยกานนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวอมรรัตน์ เลสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
นายสมคิด ยุปา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวศิริลักษณ์ วันนันตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายกิตติพงษ์ โนโชต
พนักงานจ้างเหมาบริการ