สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางอัมพวัน บุญเกิด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวชญาณิศา เทพวงศ์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


  
นางแววจักร คำเหล็ก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวดุลญาภรณ์ อุ่นเครือ
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


ว่าที่ร้อยตรีขจรวิชญ์ มูลกันทา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวศรีสุดา กันทะสัก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวิเชษฐ์ เศรษฐกิจ
คนงาน


นางสาวอมรรัตน์ เลสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางฐิติมา เพ็ญสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิษณุพงษ์ จันต๊ะนารี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางเสาวลักษณ์ ประไพพาณิชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอนุพงษ์ มันจีน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธนัท ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายเกียรติการณ์ บุญบุผา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
      
      
      
      
    
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
3,020
เดือนที่แล้ว
3,206
ปีนี้
19,067
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
206,737
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 90 122 3,020 3,206 19,067 56,523 206,737 34.239.147.7