ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
2,079
เดือนที่แล้ว
3,284
ปีนี้
2,079
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
133,226
ไอพี ของคุณ
54.85.57.0
นางสาวทิพวัลย์ มานะศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


  
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางแววจักร คำเหล็ก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าที่ร้อยตรีขจรวิชญ์ มูลกันทา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


เกศวลี จินดาหลวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายวิเชษฐ์ เศรษฐกิจ
คนงานทั่วไป


นางสาวรุ่งนภา คำมีสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายอโนชา ปาระมีสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิษณุพงษ์ จันต๊ะนารี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกิ่งกาญจน์ ดวงกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนิรัญ ปรีคงทุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายประสิทธิ์ ขันแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


      
นางเสาวลักษณ์ ประไพพาณิชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายพรชัย เจตวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธนัท ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายอนุพงษ์ มันจีน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายณรงค์ฤทธิ์ สระธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายธนภัทร นิลยกานนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางฐิติมา เพ็ญสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นางสาวอมรรัตน์ เลสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ