ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
9
เดือนนี้
456
เดือนที่แล้ว
551
ปีนี้
1,946
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,946
ไอพี ของคุณ
54.224.230.51


อำนาจหน้าที่กองคลัง

นางนันท์ธนิษฐ์ อินทนนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


  
นายยุทธนา ธรรมหมื่นยอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางสาวสิริกร พิชยะสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวอรณัชชา ปารมีส้าว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวอัณณ์ชญา อินทร์ทิพย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาววีริยารัศมิ์ เทพศักดิ์
นักวิชาการคลัง


นางสาวชิตาพัณณ์ นิรัตน์ธนฉัตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายชาญชัย พิงคะสัน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายเอกลักษณ์ นันสัก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


  
นางสุชาภัสร์ ปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายฉัตรชัย ฟุ่มเฟือย
พนักงานจ้างเหมาบริการ