ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,107
เดือนที่แล้ว
1,875
ปีนี้
11,256
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
16,229
ไอพี ของคุณ
54.80.93.19


อำนาจหน้าที่กองช่าง

นายเสงี่ยม เครือผิว
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


  
นายมนูญ วังสาร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายเกียรติศักดิ์ ไทยกรรณ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นายวีระพงษ์ ยองปัน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


นายดุสิต เสนสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายภัคภณ ชัยวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


ว่าง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นายพรพจน์ สมณาสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายประสิทธิ์ ขันแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจตุพล บุญศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสิทธิพงษ์ เศรษฐกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


อำนาจหน้าที่ กองช่าง

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง

2. ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
- งานธุรการ