"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นายเสงี่ยม เครือผิว
ผู้อำนวยการกองช่างนายอนุชิต ศรีล้อม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


  
นายมนูญ วังสาร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายธีรพงศ์ ลลิตดาลกุล
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายเกียรติศักดิ์ ไทยกรรณ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นายชนก พรมมีเดช
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นางสาวอารีรัตน์ แสนชมภู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ว่าง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายวีระพงษ์ ยองปัน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


นางสาวชญาญ์พัฎฐ์ อริยะจักร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสิทธิพงษ์ เศรษฐกิจ
คนงาน


นายภัคภณ ชัยวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธีรนัย ทาศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพรพจน์ สมณาสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุทธินัย ใจปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจีระศักดิ์ ณ บางช้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจตุพล บุญศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายดุสิต เสนสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายธนาณัติ ซุนสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
302
เดือนนี้
3,540
เดือนที่แล้ว
2,909
ปีนี้
34,113
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
165,260
ไอพี ของคุณ
3.238.95.208
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 95 302 3,540 2,909 34,113 48,724 165,260 3.238.95.208