"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นายเสงี่ยม เครือผิว
ผู้อำนวยการกองช่างนายอนุชิต ศรีล้อม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


  
นายมนูญ วังสาร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายธีรพงศ์ ลลิตดาลกุล
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายชนก พรมมีเดช
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นางสาวอารีรัตน์ แสนชมภู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ว่าง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายวีระพงษ์ ยองปัน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


นางสาวชญาญ์พัฎฐ์ อริยะจักร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสิทธิพงษ์ เศรษฐกิจ
คนงาน


นายภัคภณ ชัยวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธีรนัย ทาศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพรพจน์ สมณาสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุทธินัย ใจปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจีระศักดิ์ ณ บางช้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจตุพล บุญศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายดุสิต เสนสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายธนาณัติ ซุนสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
1,624
เดือนที่แล้ว
3,959
ปีนี้
1,624
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
189,294
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 45 115 1,624 3,959 1,624 56,523 189,294 52.91.0.112