"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นายไพศาล ยอดมูลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


  
นางสาวศุภกาญจน์ รัตนพรหม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษานางเจรานุศ สมโชติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวปิยะธิดา แก้วสัก
ครู


นายวิรัตน์ แคหอม
นักสันทนาการปฏิบัติการ


นางจุไรรัตน์ ปริยากุลอนันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางวาสนา สมณาสัก
ครู


นางนงเยาว์ บุญเหมย
คนงาน


นางสาวกัณหณัสม์ ตรีมา
ครู


    
นางทิพารักษ์ ศรีวิชัย
ครู


    
นางวิลัยพร พิงคะสัน
ครู


    
นางจีราภา ใจทอง
ครู


    
นางวราพร กุณะแสงคำ
ผู้ดูแลเด็ก


    
นางสาววรันต์ภรณ์ ศรีวิชัย
ผู้ดูแลเด็ก


    
นางสาวมยุรา ชุ่มใจ
ผู้ดูแลเด็ก


    
นางสาวมลฤดี นันพนัก
คนงาน


    
นายพยนต์ วิญญาเงือก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นางเจียว พิงคะสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
      
      
      
      
  
      
      
      
      
      
  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
1,624
เดือนที่แล้ว
3,959
ปีนี้
1,624
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
189,294
ไอพี ของคุณ
52.91.0.112
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 39 115 1,624 3,959 1,624 56,523 189,294 52.91.0.112