สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นายไพศาล ยอดมูลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


  
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา


นางเจรานุศ สมโชติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางปิยะธิดา แก้วสัก
ครูชำนาญการ


นายวิรัตน์ แคหอม
นักสันทนาการปฏิบัติการ


นางจุไรรัตน์ ปริยากุลอนันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางวาสนา สมณาสัก
ครูขำนาญการ


นายศุภวัฒน์ นามวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางนงเยาว์ บุญเหมย
คนงาน


นางสาวกัณหณัสม์ ตรีมา
ครูชำนาญการ


  
  
นางทิพารักษ์ ศรีวิชัย
ครูชำนาญการ


  
  
นางวิลัยพร พิงคะสัน
ครูชำนาญการ


  
  
นางจีราภา ใจทอง
ครู


  
  
นางชุติมณฑน์ วงค์รัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นางสาววรันต์ภรณ์ ศรีวิชัย
ผู้ดูแลเด็ก


  
  
นางสาวจรรยา เป็งเฟย
ผู้ดูแลเด็ก


  
  
นางสาวมลฤดี นันพนัก
คนงาน


  
  
นางนิตยา อำทำ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


  
  
นางสาวสายรุ้ง อินทะบุญ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


  
  
นางเจียว พิงคะสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายพยนต์ วิญญาเงือก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
      
      
      
  
      
      
      
      
      
  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
3,020
เดือนที่แล้ว
3,206
ปีนี้
19,067
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
206,737
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 87 122 3,020 3,206 19,067 56,523 206,737 34.239.147.7