ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
390
เดือนที่แล้ว
551
ปีนี้
1,880
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,880
ไอพี ของคุณ
54.225.54.120


อำนาจหน้าที่กองการศึกษา

นายไพศาล ยอดมูลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


  
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา


นางเจรานุศ สมโชติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวจุไรรัตน์ กันทะติ๊บ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายเกียรติศักดิ์ ตาลำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางวาสนา สมณาสัก
ครู


นางสาวกัณหณัสม์ ตรีมา
ครู


นางสาวปิยะธิดา แก้วสัก
ครู


นางทิพารักษ์ ศรีวิชัย
ครู


นางวิลัยพร พิงคะสัน
ครู


นางจีราภา ใจทอง
ครู


นางวราพร กุณะแสงคำ
ผู้ช่วยครู


นางสาวมยุรา ชุ่มใจ
ผู้ช่วยครู


นางสาววรัณต์ภรณ์ ศรีวิชัย
ผู้ช่วยครู


นางสุมาลี ชิดทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพยนต์ วิญญาเงือก
พนักงานจ้างเหมาบริการ