ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
366
เดือนที่แล้ว
424
ปีนี้
790
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
790
ไอพี ของคุณ
54.92.180.46


อำนาจหน้าที่กองการศึกษา

นายไพศาล ยอดมูลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา


นางเจรานุศ สมโชติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวจุไรรัตน์ กันทะติ๊บ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายเกียรติศักดิ์ ตาลำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางวาสนา สมณาสัก
ครู


นางสาวกัณหณัสม์ ตรีมา
ครู


นางสาวปิยะธิดา แก้วสัก
ครู


นางทิพารักษ์ ศรีวิชัย
ครู


นางวิลัยพร พิงคะสัน
ครู


นางจีราภา ใจทอง
ครู


นางวราพร กุณะแสงคำ
ผู้ช่วยครู


นางสาวมยุรา ชุ่มใจ
ผู้ช่วยครู


นางสาววรัณต์ภรณ์ ศรีวิชัย
ผู้ช่วยครู


นางสุมาลี ชิดทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพยนต์ วิญญาเงือก
พนักงานจ้างเหมาบริการ