ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,107
เดือนที่แล้ว
1,875
ปีนี้
11,256
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
16,229
ไอพี ของคุณ
54.80.93.19


อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสุเมธ เเสนสิงห์ชัย
ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


  
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาวนาตยา เขียววรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพิรม สุทธกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอนุชา นวนน้อม
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


นางสาวฐิตินันท์ สินธุปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกำธร เศรษฐกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววิลาวัลย์ ทาใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางกนกพิชญ์ แดงสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิชาญ คำนาศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกิตติพงศ์ พรมเสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายเทียนชัย ตรีวรภัทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนันทวัฒน์ โกณสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายผัดแก้ว ปัญญาจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมโภชน์ กาซ้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายสุนทร เตมีซิว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสันทัด ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายนิพันธ์ สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสุรพล สิงห์คำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายษายนต์ นันใจสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสมพงค์ มูลสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายภาสกร สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


อำนาจหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

       มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกีบการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานธุรการ
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
- งานกำจัดขยะและน้ำเสีย

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตวแพทย์
- งานอนามัยชุมชน