สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นายสุเมธ เเสนสิงห์ชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวกมลพรรณ สิทธิกัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


  
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


นายอนุชา นวนน้อม
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


  
นางสาวพรนภัส โนโชติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวสุดารัตน์ แดงนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


  

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกิตติพงศ์ พรมเสน
คนงาน


    
นายกำธร เศรษฐกิจ
คนงาน


นายนันทวัฒน์ โกณสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายกิตติศักดิ์ ผ่องใส
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมโภชน์ กาซ้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายวิชัย ทัศนสาคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอดิศร หัวนะราษฎร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายภาสกร สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายสมพงศ์ มูลสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายพิเชษฐ จันทราภัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
      
      
  
นายนิพันธ์ สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายสันทัด ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายสุรินทร์ ยามะสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายจำลอง วงศ์ชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายสุทิศ ขาวอิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายสุปกิจ ปู่คลัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
  
      
      
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
6,884
เดือนที่แล้ว
6,808
ปีนี้
39,179
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
226,849
ไอพี ของคุณ
3.235.65.220
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 117 267 6,884 6,808 39,179 56,523 226,849 3.235.65.220