แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นายสุเมธ เเสนสิงห์ชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวกมลพรรณ สิทธิกัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


  
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


นายอนุชา นวนน้อม
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


  
นางสาวพรนภัส โนโชติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวสุดารัตน์ แดงนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


  
นางสาวนาตยา เขียววรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกิตติพงศ์ พรมเสน
คนงาน


  
นางสาวกิ่งกาญจน์ ดวงกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางกนกพิชญ์ แดงสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายกำธร เศรษฐกิจ
คนงาน


นายนันทวัฒน์ โกณสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายกิตติศักดิ์ ผ่องใส
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมโภชน์ กาซ้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายวิชัย ทัศนสาคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอดิศร หัวนะราษฎร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายภาสกร สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสมพงศ์ มูลสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายพิเชษฐ จันทราภัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
      
      
นายนิพันธ์ สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสันทัด ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสุรินทร์ ยามะสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายจำลอง วงศ์ชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสุทิศ ขาวอิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสุปกิจ ปู่คลัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
    
      
  
      
      
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 66 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39