ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
9
เดือนนี้
456
เดือนที่แล้ว
551
ปีนี้
1,946
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,946
ไอพี ของคุณ
54.224.230.51


อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสุเมธ เเสนสิงห์ชัย
ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางกัลยาณี อุปราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


  
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาวนาตยา เขียววรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพิรม สุทธกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอนุชา นวนน้อม
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


นางสาวฐิตินันท์ สินธุปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกำธร เศรษฐกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววิลาวัลย์ ทาใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางกนกพิชญ์ แดงสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิชาญ คำนาศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกิตติพงศ์ พรมเสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายเทียนชัย ตรีวรภัทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนันทวัฒน์ โกณสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายผัดแก้ว ปัญญาจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมโภชน์ กาซ้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายสุนทร เตมีซิว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสันทัด ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายนิพันธ์ สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสุรพล สิงห์คำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายษายนต์ นันใจสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสมพงค์ มูลสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายภาสกร สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ