ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,592
เดือนที่แล้ว
1,870
ปีนี้
15,753
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
20,726
ไอพี ของคุณ
54.198.212.30




นายสุเมธ เเสนสิงห์ชัย
ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


  
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาวนาตยา เขียววรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกำธร เศรษฐกิจ
คนงานทั่วไป


นายอนุชา นวนน้อม
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


นางสาวฐิตินันท์ สินธุปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพิรม สุทธกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกิตติพงศ์ พรมเสน
คนงานทั่วไป


นางกนกพิชญ์ แดงสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิชาญ คำนาศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววิลาวัลย์ ทาใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายเทียนชัย ตรีวรภัทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนันทวัฒน์ โกณสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายผัดแก้ว ปัญญาจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมโภชน์ กาซ้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายสุนทร เตมีซิว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสันทัด ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายอนุพงศ์ ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนิพันธ์ สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสุรพล สิงห์คำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสมพงค์ มูลสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายภาสกร สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายอดิศร หัวนะราษฎร
พนักงานจ้างเหมาบริการ