"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นายสุเมธ เเสนสิงห์ชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวกมลพรรณ สิทธิกัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


  
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


นายอนุชา นวนน้อม
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


  
นางสาวพรนภัส โนโชติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวสุดารัตน์ แดงนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


  
นางสาวนาตยา เขียววรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกิตติพงศ์ พรมเสน
คนงาน


  
นางสาวธัญญารัตน์ วิรัตน์พฤกษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางกนกพิชญ์ แดงสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายกำธร เศรษฐกิจ
คนงาน


นายธันทวี ศรีสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายเทียนชัย ตรีวรภัทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนันทวัฒน์ โกณสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายสุนทร เตมีซิว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมโภชน์ กาซ้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายกิตติศักดิ์ ผ่องใส
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอดิศร หัวนะราษฎร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายวิชัย ทัศนสาคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายภาสกร สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายปภพพงศธร พงศ์สินโสภณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมพงศ์ มูลสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายพิเชษฐ จันทราภัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
      
      
นายนิพันธ์ สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสันทัด ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสุรินทร์ ยามะสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายจำลอง วงศ์ชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสุทิศ ขาวอิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสุปกิจ ปู่คลัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
  
      
      
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
212
เมื่อวานนี้
197
เดือนนี้
6,238
เดือนที่แล้ว
5,683
ปีนี้
42,494
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
173,641
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 212 197 6,238 5,683 42,494 48,724 173,641 3.236.51.151