"ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล" เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันเถอะกับ LINE Official Account เทศบาลตำบลป่าสัก @911hvfjo

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางนงนภัส ธนัสถวงศกร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนายธีราภัทร ขัติยะหล้า
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
นางสาวดุจชญา อ้วนดี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน      
นายไตรรัตน์ กอใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบติงาน


  
นางพัชรา ฟุ้งตระการพันธุ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางมยุรี บุญศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์ บุญหล้า
คนงาน


      
นางสาวธัญยาภรณ์ ตุ้ยกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
217
เมื่อวานนี้
197
เดือนนี้
6,238
เดือนที่แล้ว
5,683
ปีนี้
42,494
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
173,641
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 217 197 6,238 5,683 42,494 48,724 173,641 3.236.51.151