ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
1,018
เดือนที่แล้ว
1,875
ปีนี้
11,167
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
16,140
ไอพี ของคุณ
54.80.140.29


อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

นางนงนภัส ธนัสถวงศกร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายธีราภัทร ขัติยะหล้า
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์


  
นางสาวดุจชญา อ้วนดี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


    
นางพัชรา ฟุ้งตระการพันธุ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นายยงยุทธ ธิประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์ บุญหล้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางมยุรี บุญศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม


        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานชุมชนเมือง
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ    
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานศูนย์เยาวชน
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานศูนย์วัฒนธรรม

2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานธุรการ
- งานข้อมูล