แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางนงนภัส ธนัสถวงศกร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนายธีราภัทร ขัติยะหล้า
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


      
นายไตรรัตน์ กอใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบติงาน


  
นางพัชรา ฟุ้งตระการพันธุ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางมยุรี บุญศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์ บุญหล้า
คนงาน


      
นางสาวธัญยาภรณ์ ตุ้ยกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธันทวี ศรีสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 67 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39