สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางกรรณิการ์ ลาพิงค์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางลาวัลย์ การเก่ง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


  
นายชัชวาล สิงห์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


นางรวีวรรณ อิ้มทับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


  
นางฉวีวรรณ นิยมสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวชญาภา ปัญญาวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นางพฤทธ์ นาขาม
คนงาน


นายณัฐนนท์ งามเมืองตึง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นางอุไรวรรณ เงินวงค์ใน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นางสาวสกุลรัตน์ วันมาละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
6,884
เดือนที่แล้ว
6,808
ปีนี้
39,179
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
226,849
ไอพี ของคุณ
3.235.65.220
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 111 267 6,884 6,808 39,179 56,523 226,849 3.235.65.220