แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางกรรณิการ์ ลาพิงค์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางลาวัลย์ การเก่ง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


  
นายชัชวาล สิงห์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


นางรวีวรรณ อิ้มทับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


  
นางฉวีวรรณ นิยมสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวชญาภา ปัญญาวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นางสาวพฤทธ์ ทองดี
คนงาน


นายณัฐนนท์ งามเมืองตึง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นางอุไรวรรณ เงินวงค์ใน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นางสาวสกุลรัตน์ วันมาละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 66 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39