ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
233
เดือนนี้
4,934
เดือนที่แล้ว
4,073
ปีนี้
22,174
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
51,513
ไอพี ของคุณ
54.144.75.212


หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด โดยยึดหลัก ๓ เก็บ ๓ โรค ดังนี้ 
๑. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมลับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
๒. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบๆบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
๓. เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 มิถุนายน 2562

ไข้เหมือนกันแต่... อาการไม่เหมือนกัน ระหว่างโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่

(ข่าวโดย : ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 มิถุนายน 2562

04 มิถุนายน 2562

เนื่องด้วยวัดหนองซิว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จะได้จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์วัดหนองซิว เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานสืบไป
โดยมีกำหนดการ ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบโหราชาตาแบบพื้นเมืองล้านน้า ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมงาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนสรงน้ำพระธาตุและถวายตุง ๑๒ ราศีประจำปีเกิด และเครื่องสักการะตลอดทั้งวัน

ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ เจ้าอธิการนพรัตน์ เขมาภินนฺโท เจ้าคณะตำบลป่าสักเขต ๑ เจ้าอาวาสวัดหนองซิว โทร.๐๘๙-๘๕๓ ๘๗๖๑ หรือ ผู้ใหญ่บ้านกอเปา หมู่ที่ ๙, ผู้ใหญ่บ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓, มัคนายก, ไวยาวัจกร และกรรมการวัดหนองซิว
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

31 พฤษภาคม 2562

เนื่องด้วยวัดหนองไซ จะได้จัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทดอยไซ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานสืบไป
โดยกำหนดการ ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๐๕.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๙ รูป สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายข้าวต้ม
เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะศรัทธาทำบุญตักบาตร พระสงฆ์พิธี ๓๑ รูป สวดถวายพรพระ ถวายปัจจัยไทยทาน
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศรัทธาหัววัดต่างๆ จำนวน ๔๕ วัด ร่วมทำบุญตลอดทั้งวัน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา ๑๒.๐๐ น. เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมงาน
เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนตำบลป่าสักทุกท่าน และผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทดอยไซ ณ วัดหนองไซ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

31 พฤษภาคม 2562

ด้วยเทศบาลตำบลป่าสัก มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ อัตราดังนี้

๑. ผู้ปฏิบัติงานขับรถตักหน้าขุดหลัง 

๒. สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

27 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ ๒๐ และ วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดลำพูนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนา ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ได้แสดงความสักการะน้อมถวายเป็นพุทธบูชา จึงขอเรียนเชิญ พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนตำบลป่าสักทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมฯ ณ ธรรมศาลา สำนักงานปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๗๔๗๘ ต่อ ๓๒ ในวันและเวลาราชการ
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 พฤษภาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานนิติกร และสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

29 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง สนับสนุนงานผู้ช่วยนิติกร และสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดอกสัก ๑ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

24 เมษายน 2562

ด้วยวัดเจ้าชัย (หนองหลุม) ขอเชิญร่วมงานทำบุญงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ปิดทององค์หลวงพ่อพระ ๓ พี่น้อง (หลวงพ่อโสธร – หลวงพ่อโต – หลวงพ่อบ้านแหลม) สรงน้ำรูปเหมือนครูบาธรรมชัย ถวายทานกุฏิและเสนาสนะ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน (๒ วัน ๒ คืน)
ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานไว้กับพระธาตุเจดีย์วัดเจ้าชัย
เวลา ๑๓.๐๐ น. ปิดทององค์หลวงพ่อพระ ๓ พี่น้องสรงน้ำรูปเหมือนครูบาธรรมชัย
เวลา ๑๘.๒๙ น. แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง เรื่อง พุทธาภิเษก จำนวน ๑ ผูก
เวลา ๒๐.๐๐ น. รำวงการกุศล
และในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๙ น. พระสงฆ์ ในพิธีจำนวน ๒๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ สืบชาตา ถวายทานกุฎิและเสนาสนะ
ทำพิธีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์
เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะศรัทธาวัดเจ้าชัย (หนองหลุม) แห่ขบวน ต้นเงิน – ต้นทอง
เวลา ๑๙.๓๐ น. รำวงการกุศล และมัจฉาพาโชค
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์รับเป็นเจ้าภาพ ถวายสังฆทาน ชุดละ ๑,๒๐๐ บาท
หรือติดต่อรับเป็นเจ้าภาพโรงทาน ในวันเสาร์ที่ ๑๑ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที่ พระอธิการโยธิน ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดเจ้าชัย (หนองหลุม) โทรศัพท์หมายเลข ๐๙๔ ๖๒๐ ๙๐๘๗
พ่อหลวงพงษ์เดช กุณแสงคำ ผู้ใหญ่บ้านหนองหลุม หมู่ที่ ๑๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐๙๐ ๘๙๓ ๑๒๒๑
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 เมษายน 2562

          เทศบาลตำบลป่าสักร่วมรณรงค์มาตรการ ๑๐ รสขม ที่ควรทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์      ใกล้แล้วกับช่วงเวลาแห่งความสุขของชาวไทยกับ “เทศกาลสงกรานต์” หรือ วันขึ้นปีใหม่ของคนไทย แต่ความสุข ความสนุก ก็ต้องควบคู่ไปกับความไม่ประมาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้คุมเข้มช่วงเทศกาลสงกรานต์ บังคับใช้มาตรการ “๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. ” หรือ ๑๐ รสขม เตือนสติประชาชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต ประกอบด้วย

๑ร. คือ ห้ามขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

๒ส. คือ ห้ามขับรถย้อนศร และ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

๓ข. คือ ห้ามขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ และ แซงในที่คับขัน

๔ม. คือ ห้ามเมาแล้วขับ, ไม่สวมหมวกนิรภัย, รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

          อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพิเศษ หากพบมีการจำหน่ายให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี หรือจำหน่ายในที่ห้าม หรือเมาแล้วขับ จะมีการยึดรถและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด รวมถึงเรื่องการแต่งกายเล่นน้ำ ได้แนะนำว่าไม่ควรแต่งกายล่อแหลม และอยากจะรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทย ทั้งนี้ได้ฝากเตือนสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมชอบลวนลาม กระทำลามกอนาจาร เจอโทษจำคุก ๑๐ ปี ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 (ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 เมษายน 2562

เทศบาลตำบลป่าสักร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลป่าสัก คณะสงฆ์ตำบลป่าสัก ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ในตำบลป่าสักทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ตามสายเส้นทางบิณฑบาต พระภิกษุ - สามเณร ตามโครงการบรรพชาและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดดังนี้

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. สายบ้านใหม่ร่องแกลบ – วัดหนองซิว

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. สายวัดน้ำพุ - วัดเจ้าชัย (หนองหลุม)

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

09 เมษายน 2562

05 เมษายน 2562

04 เมษายน 2562

      เทศบาลตำบลป่าสัก ขอประชาสัมพันธ์ พี่ น้อง ประชาชนตำบลป่าสัก ร่วมกันดูแลเด็ก ในช่วงปิดภาคเรียน ดังนี้

  • สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงรอบบ้าน ข้างบ้าน และในชุมชน (แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำ หนอง บึง แม่น้ำ และคลอง ฯลฯ)
  • จัดการแหล่งน้ำเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยแก่เด็ก เช่น ปักป้ายเตือน บอกถึงความลึกของน้ำ หรือสร้างรั้ว หรือฝังกลบหลุม/บ่อที่ไม่ได้ใช้ และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่หาได้ง่ายในชุมชนไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง เช่น ถังแกลลอนเปล่า ขวดน้ำพลาสติกเปล่า ไม้ และเชือก
  • สอดส่งดูแลและแจ้งเตือนภัยในชุมชน เช่น ประกาศเตือนผ่านเสียงตามสายในชุมชน คอยตักเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นน้ำตามลำพัง
  • สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
  • สอนให้เด็กรู้จักอุปกรณ์ลอยน้ำได้ที่หาได้ง่าย เพื่อช่วยตนเองหรือผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุ และนำติดตัวไปด้วยหากต้องเดินทางไปใกล้แหล่งน้ำ
  • สอนให้เด็กรู้จักใช้ชูชีพเมื่อต้องโดยสารเรือ
  • ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กเล็กต้องดูแลเด็กตลอดเวลา เด็กเล็กต้องอยู่ในระยะที่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กมองเห็น และสามารถเข้าถึง และคว้าถึงได้
  • ชุมชน/ท้องถิ่น/สถานศึกษา ควรจัดให้เด็กอายุ ๖ ปีขึ้นไปได้เรียนวิธีการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดเช่น การลอยตัวในน้ำ การใช้อุปกรณ์ช่วยในการลอยตัว และรู้วิธีช่วยเหลือที่ถูกต้อง
  • เน้นให้เด็กรู้วิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำที่ถูกต้องโดยต้องไม่กระโดดลงไปช่วย ให้ยึดหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” โดยการตะโกนเรียกผู้ใหญ่ หรือใช้อุปกรณ์โยนหรือยื่นให้ผู้ประสบภัย

   ทั้ง ๙ ข้อ ก็เป็นคำแนะนำดีๆ จาก สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่พ่อ แม่ พี่ น้อง ในตำบลป่าสัก นำไปใช้เพื่อดูแลเด็กและบุตรหลานของท่านได้เป็นอย่างดีค่ะ

01 เมษายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (94 รายการ)