ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
163
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
2,738
เดือนที่แล้ว
3,676
ปีนี้
40,415
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
122,838
ไอพี ของคุณ
35.172.236.135


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สนับสนุนการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
30 กันยายน 2563

รับสมัครพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลลี้,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
28 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัต,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
28 กันยายน 2563

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
22 กันยายน 2563

โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ขอเชิญร่วมประชาคมและยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ตามแผนการประชาคมพื้นที่เพื่อรับสิทธิ์ โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยอำเภอเมืองลำพูน โดยคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับตำบล จะดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้ง หาข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นฐานข้อมูล

ดังนั้น อำเภอเมืองลำพูน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนลำไย เข้าร่วมประชาคมและยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ตามแผนการประชาคมพื้นที่เพื่อรับสิทธิ์ โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง แม่บ้าน),เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
18 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันคัดเลือก (ตำแหน่ง แม่บ้าน),เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานบริการสำนักงาน (แม่บ้าน) ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก จำนวน ๑ อัตรา และปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

15 กันยายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก

ด้วยเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๗๔๗๘ ต่อ ๗๕ ในวันและเวลาราชการ
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 กันยายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

(๑) สนับสนุนงานด้านบริการสำนักงาน (แม่บ้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก) จำนวน ๑ อัตรา

(๒) สนับสนุนงานบริการสำนักงาน (แม่บ้านประจำสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก) จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๗๔๗๘ ต่อ ๗๕ ในวันและเวลาราชการ
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

26 สิงหาคม 2563

ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
26 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
14 สิงหาคม 2563

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลป่าสัก ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ แจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึกทุกคน
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

11 สิงหาคม 2563

ขนส่งลำพูน แนะ!! การป้องกันและลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถ ต,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
16 กรกฎาคม 2563

ขนส่งลำพูน แนะ!! ผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
16 กรกฎาคม 2563

ประกาศริบหลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

ประกาศริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก

23 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (143 รายการ)