เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าสัก ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ และพร้อมใจกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
2,668
เดือนที่แล้ว
3,276
ปีนี้
9,192
ปีที่แล้ว
24,366
ทั้งหมด
38,531
ไอพี ของคุณ
52.206.226.77


การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลป่าสัก โดยฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง จะได้ดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องติดต่อขอรับและยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก ตามกำหนดระยะเวลาดังนี้

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ภาษีป้าย : ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงภาษี เพื่อเสียภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ภาษีบำรุงท้องที่ : ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ยื่นเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าสัก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๗๔๗๘ ต่อ ๕๒ ในวันและเวลาราชการ

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)


 
16 ธันวาคม 2561