ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
2,607
ปีนี้
28,754
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
111,177
ไอพี ของคุณ
18.206.194.134


ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลตำบลป่าสักเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลตำบลป่าสักเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานเชิงรุก ร่วมกันออกให้บริการสาธารณะให้กับพ่อแม่พี่น้องในตำบลป่าสัก โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าวัดสันคะยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าสัก และกิจกรรมครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าวัดสันหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าสัก โดยจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ซึ่งภายในงานจะมีการให้บริการมากมาย อาทิ การบริการให้คำปรึกษาด้านเกษตร, การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, การบริการให้คำปรึกษา การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การขุดดินถมดินและรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ, การบริการให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพเบื้องต้น, การบริการให้ความรู้และแนะนำด้านการศึกษา, การส่งเสริมอาชีพ, การบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่าง ๆ และการให้ความรู้เชิงวิชาการจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังปัญหา หรือแนวคิดอย่างครอบคลุม ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่จะเข้าร่วมการออกบริการครั้งนี้ อาทิ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ร่วมบริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, ชมรมช่างเสริมสวย – แต่งผม ตำบลป่าสัก บริการตัดแต่งทรงผมฟรี, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลป่าสัก มีกิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (การทำขนม), การให้คำปรึกษาด้านประกันสังคม, การรับสมัครงานนอกสถานที่, การบริการด้านกฎหมาย, การบริการจากธนาคารต่าง ๆ ในพื้นที่ และรับมอบกล้าพันธุ์ไม้สำหรับปลูกในครัวเรือน

แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้!!! ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่จะเข้าร่วมการออกบริการ ทั้งหมด ๓๐ หน่วยงาน และภายในงานยังมีของขวัญของรางวัลมากมาย เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับท่านที่เข้าร่วมงาน

เทศบาลตำบลป่าสัก มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการส่งเสริมการบริการเชิงรุกให้แก่ประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงขอกราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องในตำบลป่าสักทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเทศบาลตำบลป่าสักเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าวัดสันคะยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าสัก และครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าวัดสันหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าสัก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๗๔๗๘ ต่อ ๗๔ ในวันและเวลาราชการ
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)


 
21 กุมภาพันธ์ 2563