จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หากพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ เพื่อทราบ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือแจ้งหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน ๑๙๑ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน ๑๓๖๒ หรือโทร ๐ ๕๓๒๓ ๒๐๑๙ สายด่วนทางหลวง ๑๕๘๖ สายด่วนทางหลวงชนบท ๑๑๔๖

ภารกิจนายก

สายตรงนายก


มาตรฐานการให้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
4,651
เดือนที่แล้ว
4,651
ปีนี้
13,734
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
96,157
ไอพี ของคุณ
3.235.75.196


ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลตำบลป่าสักเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลตำบลป่าสักเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานเชิงรุก ร่วมกันออกให้บริการสาธารณะให้กับพ่อแม่พี่น้องในตำบลป่าสัก โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าวัดสันคะยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าสัก และกิจกรรมครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าวัดสันหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าสัก โดยจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ซึ่งภายในงานจะมีการให้บริการมากมาย อาทิ การบริการให้คำปรึกษาด้านเกษตร, การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, การบริการให้คำปรึกษา การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การขุดดินถมดินและรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ, การบริการให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพเบื้องต้น, การบริการให้ความรู้และแนะนำด้านการศึกษา, การส่งเสริมอาชีพ, การบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่าง ๆ และการให้ความรู้เชิงวิชาการจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังปัญหา หรือแนวคิดอย่างครอบคลุม ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่จะเข้าร่วมการออกบริการครั้งนี้ อาทิ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ร่วมบริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, ชมรมช่างเสริมสวย – แต่งผม ตำบลป่าสัก บริการตัดแต่งทรงผมฟรี, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลป่าสัก มีกิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (การทำขนม), การให้คำปรึกษาด้านประกันสังคม, การรับสมัครงานนอกสถานที่, การบริการด้านกฎหมาย, การบริการจากธนาคารต่าง ๆ ในพื้นที่ และรับมอบกล้าพันธุ์ไม้สำหรับปลูกในครัวเรือน

แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้!!! ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่จะเข้าร่วมการออกบริการ ทั้งหมด ๓๐ หน่วยงาน และภายในงานยังมีของขวัญของรางวัลมากมาย เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับท่านที่เข้าร่วมงาน

เทศบาลตำบลป่าสัก มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการส่งเสริมการบริการเชิงรุกให้แก่ประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงขอกราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องในตำบลป่าสักทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเทศบาลตำบลป่าสักเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าวัดสันคะยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าสัก และครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าวัดสันหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าสัก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๗๔๗๘ ต่อ ๗๔ ในวันและเวลาราชการ
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)


 
21 กุมภาพันธ์ 2563