ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
150
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,034
เดือนที่แล้ว
3,676
ปีนี้
39,711
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
122,134
ไอพี ของคุณ
3.235.159.8


โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมประชาคมและยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ตามแผนการประชาคมพื้นที่เพื่อรับสิทธิ์ โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยอำเภอเมืองลำพูน โดยคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับตำบล จะดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้ง หาข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นฐานข้อมูล

ดังนั้น อำเภอเมืองลำพูน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนลำไย เข้าร่วมประชาคมและยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ตามแผนการประชาคมพื้นที่เพื่อรับสิทธิ์ โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)


 
21 กันยายน 2563


ไฟล์เอกสาร PDF