ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,185
เดือนที่แล้ว
2,142
ปีนี้
13,476
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
18,449
ไอพี ของคุณ
54.166.141.69


12 กรกฎาคม 2560

12 กรกฎาคม 2560

07 มิถุนายน 2560

04 มิถุนายน 2560


30 พฤษภาคม 2560

22 พฤษภาคม 2560

22 พฤษภาคม 2560

22 พฤษภาคม 2560

22 พฤษภาคม 2560

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสักให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้กิจกรรมการประกวดซุ้มนิทรรศการ “ของดีที่บ้านฉัน” โดยการนำทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีที่มีความงดงามและหลากหลายมาสืบทอดและต่อยอดพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและได้มาตรฐาน และการบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้กำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดซุ้มนิทรรศการของดีที่บ้านฉัน, การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพ, การแสดงของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก รวมถึงการจำหน่ายอาหารพื้นเมือง (กาดมั่วครัวแลง) และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชน ในราคาย่อมเยา

ในการนี้ทางเทศบาลตำบลป่าสัก จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนถึงพี่น้องประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือสามารถติดต่อสอบเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๓๗๔๗๘ ต่อ ๑๒
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

07 เมษายน 2560

และกำหนดสมัยวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
10 มีนาคม 2560

27 กุมภาพันธ์ 2560

20 กุมภาพันธ์ 2560

07 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์กีฬาบ้านหลุก หมู่ ๔ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าสักเข้าร่วมกิจกรรม บ้านหลุกมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ “วิ่งเอาม่วนจวนจะค่ำ” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด สามารถสมัครเข้าร่วมและชำระค่าสมัครได้ที่ คณะกรรมการศูนย์กีฬาบ้านหลุก หมู่ ๔ ทุกท่าน หรือบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก ในวันที่ ๒๙ มกราคมเช่นเดียวกัน อัตราค่าสมัครแต่ละประเภท ดังนี้ ๑. เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๔ กิโลกเมตร ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท ๒. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๙ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

19 มกราคม 2560

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 6  (87 รายการ)