ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายตรงนายก


ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

สำรวจความคิดเห็น

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,010
เดือนที่แล้ว
1,706
ปีนี้
9,284
ปีที่แล้ว
4,973
ทั้งหมด
14,257
ไอพี ของคุณ
54.196.31.117


22 พฤษภาคม 2560

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสักให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้กิจกรรมการประกวดซุ้มนิทรรศการ “ของดีที่บ้านฉัน” โดยการนำทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีที่มีความงดงามและหลากหลายมาสืบทอดและต่อยอดพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและได้มาตรฐาน และการบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้กำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดซุ้มนิทรรศการของดีที่บ้านฉัน, การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพ, การแสดงของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าสัก รวมถึงการจำหน่ายอาหารพื้นเมือง (กาดมั่วครัวแลง) และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชน ในราคาย่อมเยา

ในการนี้ทางเทศบาลตำบลป่าสัก จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนถึงพี่น้องประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือสามารถติดต่อสอบเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๓๗๔๗๘ ต่อ ๑๒
(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

07 เมษายน 2560

และกำหนดสมัยวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
10 มีนาคม 2560

27 กุมภาพันธ์ 2560

20 กุมภาพันธ์ 2560

07 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์กีฬาบ้านหลุก หมู่ ๔ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าสักเข้าร่วมกิจกรรม บ้านหลุกมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ “วิ่งเอาม่วนจวนจะค่ำ” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด สามารถสมัครเข้าร่วมและชำระค่าสมัครได้ที่ คณะกรรมการศูนย์กีฬาบ้านหลุก หมู่ ๔ ทุกท่าน หรือบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก ในวันที่ ๒๙ มกราคมเช่นเดียวกัน อัตราค่าสมัครแต่ละประเภท ดังนี้ ๑. เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๔ กิโลกเมตร ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท ๒. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๙ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท

(ข่าวโดย : งาน ปชส. ทต.ป่าสัก)

19 มกราคม 2560

03 มกราคม 2560

เนื่องด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าสัก จะดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วยภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย  ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องติดต่อขอรับ และยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากพ้นกำหนดจะต้องเสียงเงินเพิ่มตามกฎหมายนั้น

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : รับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาษีบำรุงท้องที่ : เจ้าของที่ดินติดต่อขอชำระ ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาษีป้าย : รับและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

03 มกราคม 2560

15 ธันวาคม 2559

14 พฤศจิกายน 2559

14 พฤศจิกายน 2559

14 พฤศจิกายน 2559

14 พฤศจิกายน 2559

14 พฤศจิกายน 2559

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 6  (79 รายการ)