แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
นายสุชาติ พิงคะสัน
กำนันตำบลป่าสักนายณัทกร สามปันสักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอมนางรุจิกาญจน์ ทาส้าว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวนายจำรัส ศรีวิชัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหลุกนายพัฒติกร เลสัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอนายไพศาล ปัญโญศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสักนายชฎาธาร ดวงวะนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุนางพรรณิภา ทุนร่องช้าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้งนายลำพูน บุญหล้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปานายปณชัย ยามะสัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุมนายสมชาย ทาใจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่านายอภินันท์ กุณแสงคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวงนางสาวยุบล ซิวแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิวนายอภินันท์ พิงคะสัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซนายโชติกา ใจอักษร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลืองนายชำนิ วีระสัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทองนายอนุสิษฐ์ บุญมาถึง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบนายวิษณุ เมืองมูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จตุจักร


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,534
เดือนที่แล้ว
3,177
ปีนี้
14,375
ปีที่แล้ว
56,523
ทั้งหมด
202,045
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 67 75 1,534 3,177 14,375 56,523 202,045 18.205.176.39