ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ และสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง (e-bidding)08 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะในหมู่บ้าน และติดตั้งออกกำลังกาย จำนวน ๑๕ ชุด หมู่ที่ ๗ (e-bidding)08 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๕ e-bidding คั้งที่ ๒03 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๗ (e-bidding)27 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า จำนวน ๒ สายทาง25 มิถุนายน 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๔ (e-bidding)14 มิถุนายน 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๕ (e-bidding) 14 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ราคาอิเล็กทรอนิกส์12 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี12 มิถุนายน 2562
แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง11 มิถุนายน 2562
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ28 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ (e-bidding)10 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ24 เมษายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก24 เมษายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง (e-bidding)17 เมษายน 2562
|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองช่าง จำนวน ๙ ราย31 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองช่าง จำนวน ๙ ราย31 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองการศึกษา จำนวน ๓ ราย31 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลป่าสัก จำนวน ๔ โรงเรียน สำหรับเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 30 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.256425 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)25 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกต่อเนื่อง กองการศึกษา จำนวน 3 ราย29 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ กองสวัสดิการ 3 ราย29 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป29 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 9 ราย เพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย29 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ กองช่าง จำนวน 9 ราย 29 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการกองวิชการฯ 4 ราย29 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ กองสาธาฯ 5 ราย29 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการ กองสาธาฯ จำนวน 12 ราย29 ธันวาคม 2563
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ถนนลาดยาง ม.1411 มีนาคม 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาขอ20 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง19 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยม้าโก้ง19 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จตุจักร17 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสเชื่อมระบบประปาฯ หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม17 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านป่าตึงงาม14 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมู่ที่ 1612 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลุม24 มกราคม 2563
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สถานฌาปนกิจสถาน (สุสานมะกอกเผือก) หมู่ที่ 9 บ้านกอเปา24 มกราคม 2563
โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพุ24 มกราคม 2563
ข้อมูลแสดงตารางวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า02 ธันวาคม 2562
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศข้อมูลแสดงตารางวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศข้อมูลตารางแสดวงวงเงินฯ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน11 พฤศจิกายน 2562
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 08 มกราคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑07 ธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑08 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑10 ตุลาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑07 กันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑10 สิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑10 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑08 มิถุนายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑10 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑06 เมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑08 มีนาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑10 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐11 มกราคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐11 มกราคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 21 พฤศจิกายน 2560
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๑05 มิถุนายน 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก02 มิถุนายน 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฯ (สุสานมะกอกเผือก) บ้านกอเปา หมู่ที่ ๙14 เมษายน 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) บ้านหลุก หมู่ที่ ๔09 เมษายน 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง17 มีนาคม 2563
ประกาศการตรวจรับพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงไร้สาย (โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 2) จำนวน 26 ชุด24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศการตรวจรับพัสดุรถบรรทุก(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี24 มกราคม 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๗13 มกราคม 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฯ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ26 ธันวาคม 2562
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่หนองบัว 26 ธันวาคม 2562
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม 26 ธันวาคม 2562
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓20 ธันวาคม 2562
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอเปา หมู่ที่ ๙12 ธันวาคม 2562
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กตำบลป่าสัก19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุก หมู่ที่ ๔11 พฤศจิกายน 2562
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
2,930
ปีนี้
27,581
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
158,728
ไอพี ของคุณ
3.236.124.56
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 65 83 2,930 2,930 27,581 48,724 158,728 3.236.124.56