ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,718
เดือนที่แล้ว
3,920
ปีนี้
45,315
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
127,738
ไอพี ของคุณ
34.237.138.69

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน29 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน29 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน15 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน15 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง10 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก10 กรกฎาคม 2561
ประกาศร่าง TOR/ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน22 มิถุนายน 2561
ประกาศร่าง TOR/ ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน22 มิถุนายน 2561
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕15 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ ค.ส.ล. บริเวณสุสานบ้านห้วยม้าโก้ง31 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ ค.ส.ล. บริเวณสุสานบ้านใหม่ร่องแกลบ31 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ คสล. บริเวณสุสานบ้านสันหลวง31 พฤษภาคม 2561
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม31 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑25 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓25 พฤษภาคม 2561
|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ผู้ชนะการเสนอราคาและการตรวจรับงานจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓23 เมษายน 2563
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕17 เมษายน 2563
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘17 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒15 เมษายน 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฯ (สุสานมะกอกเผือก) บ้านกอเปา หมู่ที่ ๙14 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 13 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต10 เมษายน 2563
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) บ้านหลุก หมู่ที่ ๔09 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด ๔ สายนอก ๒๔03 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ03 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)03 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 256331 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 31 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 831 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสำหรับบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนารายได้30 มีนาคม 2563
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑18 มีนาคม 2562
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่๖07 มีนาคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้านหมู่ที่๑๐ บ้านหนองหลุม07 มีนาคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) หมู่ที่ ๓ ป้านป่าตึงงาม01 มีนาคม 2562
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๘28 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงไร้สาย เพื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมระบบ จำนวน ๑ ชุด20 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน 11 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม29 มกราคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่๓ บ้านป่าตึงงาม25 มกราคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) หมู่ที่๘22 มกราคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่๑๐22 มกราคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์(โดม)คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือ21 มกราคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔19 ธันวาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก06 ธันวาคม 2561
ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องตัดถ่างไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง26 พฤศจิกายน 2561
|<<<123456789>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5