ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ และสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๗20 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองท่า หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า15 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬาแบบหลังคาคลุม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม15 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ และปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓07 มีนาคม 2560
|<<<.....34567

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต10 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด ๔ สายนอก ๒๔03 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ03 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)03 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 256331 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 31 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 831 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสำหรับบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนารายได้30 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม27 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าตึงงาม25 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 9 บ้านกอเปา20 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร 20 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 18 บ้านใหม่จตุจักร18 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวนรายการตามที่กำหนด) 17 มีนาคม 2563
|<<<.....34567891011.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบที่ สถ.ศพด.๒09 ตุลาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านหลุก25 กันยายน 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๔17 กันยายน 2561
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔07 กันยายน 2561
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔07 กันยายน 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง05 กันยายน 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕05 กันยายน 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว31 สิงหาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม31 สิงหาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ื ๗ บ้านน้ำพุ27 สิงหาคม 2561
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน22 สิงหาคม 2561
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน22 สิงหาคม 2561
ราคากลสงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม06 สิงหาคม 2561
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานราชการในสำนักงาน03 สิงหาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก18 กรกฎาคม 2561
|<<<.....345678910>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
|<<<.....34

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....34

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
2,930
ปีนี้
27,581
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
158,728
ไอพี ของคุณ
3.236.124.56
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 61 83 2,930 2,930 27,581 48,724 158,728 3.236.124.56