ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,718
เดือนที่แล้ว
3,920
ปีนี้
45,315
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
127,738
ไอพี ของคุณ
34.237.138.69

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๗20 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองท่า หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า15 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬาแบบหลังคาคลุม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม15 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ และปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓07 มีนาคม 2560
|<<<.....34567

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ผู้ชนะการเสนอราคาและการตรวจรับงานจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับใช้ในการจอดรถบรรทุกขยะ27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างแท้งน้ำประปาหมู่บ้าน ม.5 25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศการตรวจรับพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงไร้สาย (โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 2) จำนวน 26 ชุด24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสัญญาณระบบเสียงไร้สาย21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสาร20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสาร 10 ที่นั่ง20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง กข.600 ลำพูน19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ม.1618 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) จำนวน 2 เครื่อง14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 4 รายการ เพื่อใช้ดำเนินการแข่งขันกีฬาสานฝันสามัคคีหนูน้อย 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง04 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง04 กุมภาพันธ์ 2563
|<<<.....34567891011.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม18 กรกฎาคม 2561
ราคากลา่งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ18 กรกฎาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ13 กรกฎาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ12 กรกฎาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก10 กรกฎาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง10 กรกฎาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง31 พฤษภาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ คสล. หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ31 พฤษภาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ คสล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง31 พฤษภาคม 2561
ราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑25 พฤษภาคม 2561
ราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ที่ ๑๓25 พฤษภาคม 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาขนาดใหญ่ (ฝายมหาโชค) หมู่ที่ ๓22 พฤษภาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ22 พฤษภาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม18 พฤษภาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลา คสล. ภายในสุสานบ้านสันคะยอม01 พฤษภาคม 2561
|<<<.....3456789>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....34

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7