ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
2,746
เดือนที่แล้ว
3,284
ปีนี้
2,746
ปีที่แล้ว
48,724
ทั้งหมด
133,893
ไอพี ของคุณ
184.72.102.217

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๗20 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองท่า หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า15 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬาแบบหลังคาคลุม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม15 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ และปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓07 มีนาคม 2560
|<<<.....34567

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ผู้ชนะการเสนอราคาและการตรวจรับงานจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 9 บ้านกอเปา20 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร 20 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 18 บ้านใหม่จตุจักร18 มีนาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวนรายการตามที่กำหนด) 17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 รายการ 10 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง10 มีนาคม 2563
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๗06 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง กข.8320 ลำพูน03 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 ราย03 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับใช้ในการจอดรถบรรทุกขยะ27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างแท้งน้ำประปาหมู่บ้าน ม.5 25 กุมภาพันธ์ 2563
|<<<.....34567891011.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลสงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม06 สิงหาคม 2561
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานราชการในสำนักงาน03 สิงหาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก18 กรกฎาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม18 กรกฎาคม 2561
ราคากลา่งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ18 กรกฎาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ13 กรกฎาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ12 กรกฎาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก10 กรกฎาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง10 กรกฎาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง31 พฤษภาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ คสล. หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ31 พฤษภาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ คสล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง31 พฤษภาคม 2561
ราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑25 พฤษภาคม 2561
ราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ที่ ๑๓25 พฤษภาคม 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาขนาดใหญ่ (ฝายมหาโชค) หมู่ที่ ๓22 พฤษภาคม 2561
|<<<.....3456789>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....34

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7